Godkänd för en max medellast enligt EN54; 3,2 A

1 produkt