Godkänd för en max medellast enligt EN54; 3,8 A

1 produkt