Dimensioneringsverktyg

Ett väl använt och uppskattat verktyg är vårt dimensioneringsverktyg som används för att dimensionera och beräkna anläggningar. Vi håller på att ta fram en ny mer avancerad version men den tidigare går att använda fram till 30/3-21.

Spara ner de ritningar du behöver från det gamla verktyget då de inte går att föra över till det nya verktyget.

OBS! använd inte det gamla verktyget  för att skapa nya anläggningar!

Har du frågor om hur du använder dimensioneringsverktyget, kontakta sales@milleteknik.se

Du hittar nästa generations dimensioneringsverktyg (Beta) här.

Notera att denna version är under utveckling och kan ändras, funktioner kan försvinna eller tillkomma utan föregående meddelande.