Min varukorg

Vår historia

1993

Magnus Lund startade verksamheten med en vision om att säkerställa drift av kunders kritiska system. Det började med enkla batteribackuper och UPS:er och verksamheten har sedan dess växt organiskt till att idag vara den främsta svenska tillverkaren av batteribackuper och UPS för kommersiella fastigheter.

1998

Ett par år innan millennieskiftet flyttade verksamheten till våra lokaler på Ögärdesvägen i Partille och där har fabriken växt till att idag sysselsätta ca 30 personer med forskning, utveckling, produktion och försäljning av batteribackuper.

2019 

byggdes en helt ny produktionsyta ut tillsammans med höglager för ett ökat LEAN-flöde i produktion. Företaget är nu redo att ta nästa steg ut till full industrialisering genom satsningar på ledningssystem och nya framtidssäkra, modulära produktplattformar.

 

Vår framtid 

Milleteknik kommer att fortsätta att leda utvecklingen inom reservkraft i säkerhetssystem och vi kommer att ta vårt kunnande ut i Europa för att tillsammans med våra partners bygga ett säkrare samhälle.