Milleteknik AMA text NEO-serien

(Kopiera och klistra in nedanstående text)

Strömförsörjning/Batteribackup

Batteribackupen skall vara fast ansluten och primärt avsäkrad med en egen gruppsäkring. Anläggningen skall avsäkras i den omfattning att service och utökningar i anläggningen ej stör dess drift i nämnvärd omfattning. Enheten skall dimensioneras för att ha en överlastkapacitet om minst XX%. Reservdriftstiden skall dimensioneras för XX timmars nätbortfall med hänsyn till kapacitetsminskning på grund av batteriers åldring och strömuttag.

Strömförsörjningen / batteribackupen skall exempelvis vara av fabrikat Milleteknik, NEO-serien. Batteribackupen skall vara primärswitchad och välventilerad samt ha en verkningsgrad om minst 85%. Enheten skall vara låsbar med nyckel samt installationsanvisning på̊ svenska. Skydd för djupurladdning, avsäkrade batterier, avsäkrad lastutgång samt skydd mot överlast och övertemperatur. Enheten skall vara utbyggbar med batteriboxar för förlängd drifttid.

Strömberäkningsprotokoll skall tillhandahållas vid slutbesiktning av systemet. Strömberäkningsprotokoll och hjälp med dimensionering se www.milleteknik.se/dimensioneringsverktyg/

Larmfunktioner

Batteribackupen skall övervakas för:

Larmfunktioner skall indikeras via potentialfri reläväxling mot överordnat system (se passagesystem, inbrottslarm, brandlarm etcetera). Statusindikering för larm skall finnas på skåpets front.

Larmfunktioner skall presenteras i överordnat system (som undercentral).

Artiklar

Artikelnamn

Spänning (V)

Ström (A)

Batterikapacitet

Batterier

Max batterikapacitet med batteribox(ar)

Max batterier med batteribox(ar)

NEO 24V 10A FLX L

24 V

10 A

45 Ah

2 x 45 Ah

225 Ah

10 x 45 Ah

NEO 24V 10A FLX M

24 V

10 A

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

NEO 24V 10A FLX S

24 V

10 A

14 Ah

2 x 14 Ah

42 Ah

6 x 14 Ah

NEO 24V 15A FLX L

24 V

15 A

45 Ah

2 x 45 Ah

225 Ah

10 x 45 Ah

NEO 24V 15A FLX M

24 V

15 A

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

NEO 24V 25A FLX L

24 V

25 A

45 Ah

2 x 45 Ah

225 Ah

10 x 45 Ah

NEO 24V 25A FLX M

24 V

25 A

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

NEO 24V 5A FLX L

24 V

5 A

45 Ah

2 x 45 Ah

225 Ah

10 x 45 Ah

NEO 24V 5A FLX M

24 V

5 A

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

NEO 24V 5A FLX S

24 V

5 A

28 Ah

2 x 14 Ah

42 Ah

6 x 14 Ah

NEO 24V 10A FLX M Display

24 V

10 A

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

NEO 24V 15A FLX M Display

24 V

15 A

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

NEO 24V 25A FLX M Display

24 V

25 A

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

NEO 24V 5A FLX M Display

24 V

5 a

20 Ah

2 x 20 Ah

180 Ah

8 x 45 Ah

* Kontrollera kompabilitet med strömförsörjning/likrikare/batteribackup.

Milleteknik AMA text tillval och tillbehör

(Kopiera och klistra in nedanstående text)

Tillval och tillbehör utökar funktionalitet för batteribackup från Milleteknik.

Tillval skall installeras för att klara specifikation om belastning / larm / övervakning.

Tillval till batteribackup skall vara av fabrikat: Millteknik.

Batteriboxar och batterihyllor samt tillbehör för dessa

Tillvalstabell: Batteriboxar och batterihyllor

Tabell 1. Antal batteriboxar och batterihyllor som passar till kapsling*

Batteriboxar och batterihyllor

Antal som passar till 19 rack module holder

Antal som passar till S-kapsling

Antal som passar till M-kapsling

Antal som passar till MX-kapsling

Antal som passar till FLX S-kapsling

Antal som passar till FLX M-kapsling

Antal som passar till FLX L-kapsling

Battery box 24V FLX S

0

0

0

0

1

0

0

Battery box 24V FLX M

0

0

0

0

0

4

4

Battery shelf 24V M

0

0

0

0

0

1

1

Battery shelf 24V L

0

0

0

0

0

1

1

Battery shelf floor

0

0

0

0

0

1

1

Battery panel 24V-48V

0

0

0

0

0

1

1Obs!

* Det är inte säkert att alla konfigurationer av batteribackuper kan använda alla tillval, batteriboxar eller batterihyllor. Exempelvis kan det vara elektronik eller certifieringar som sätter begränsningen för vilka tillval som kan användas.

Artikelnamn

Antal Batterybox 24V FLX S som kan anslutas

Max möjliga batterikapacitet med batteribackup

NEO 24V 10A FLX S

1

70 Ah (2 x 7,2 Ah + 4 x 14 Ah)

NEO 24V 5A FLX S

1

70 Ah (2 x 7,2 Ah + 4 x 14 Ah)

Artikelnamn

Antal Battery box 24V FLX M som kan anslutas

Max möjliga batterikapacitet med batteribackup

NEO 24V 10A FLX M

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

NEO 24V 15A FLX M

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

NEO 24V 25A FLX M

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

NEO 24V 5A FLX M

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

NEO 24V 10A FLX M Display

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

NEO 24V 15A FLX M Display

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

NEO 24V 25A FLX M Display

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

NEO 24V 5A FLX M Display

4

180 Ah (8 x 45 Ah)

För att koppla ihop en batteribackup i FLX M eller FLX L krävs tillvalet: Adapter FLX To Battery Shelf, e-nummer: 5257447

Artikelnamn

Max batterikapacitet med batterihylla

NEO 24V 10A FLX L

45 Ah (2 x 45 Ah)

NEO 24V 10A FLX M

45 Ah (2 x 45 Ah)

NEO 24V 15A FLX L

45 Ah (2 x 45 Ah)

NEO 24V 15A FLX M

45 Ah (2 x 45 Ah)

NEO 24V 25A FLX L

45 Ah (2 x 45 Ah)

NEO 24V 25A FLX M

45 Ah (2 x 45 Ah)

NEO 24V 5A FLX L

45 Ah (2 x 45 Ah)

NEO 24V 5A FLX M

45 Ah (2 x 45 Ah)

För att koppla ihop en batteribackup i FLX M eller FLX L krävs tillvalet: Adapter FLX To Battery Shelf, e-nummer: 5257447

Artikelnamn

Max batterikapacitet med batterihylla

NEO 24V 10A FLX L

150 Ah (2 x 150 Ah)

NEO 24V 10A FLX M

150 Ah (2 x 150 Ah)

NEO 24V 15A FLX L

150 Ah (2 x 150 Ah)

NEO 24V 15A FLX M

150 Ah (2 x 150 Ah)

NEO 24V 25A FLX L

150 Ah (2 x 150 Ah)

NEO 24V 25A FLX M

150 Ah (2 x 150 Ah)

NEO 24V 5A FLX L

150 Ah (2 x 150 Ah)

NEO 24V 5A FLX M

150 Ah (2 x 150 Ah)

Tillbehör till batteribackup med batteriboxar eller batterihyllor

För upp till två 150 Ah batterier eller fyra 150 Ah front terminal batterier.

Levereras utan kablage och automatsäkring. Golvhyllan passar mellan stolparna i ett 19” rack. Används tillsammans med med Battery Panel 24 V eller Battery Panel 48V vid användning av front terminal batterier.

Till Battery Panel 24V måste fyra batterier användas.

Levereras med batterikablar och kablar till batteribackup.

Montering: 19″rack.

Batteripanel,

e-nummer

Battery panel 24V

5213524

Battery panel 24V-125

5213548

Battery panel 24V-200

5213549

Battery panel 24V-300

5213550

Avsäkringskort

Tillvalstabell: Avsäkringskort

Tabell 2. Antal tillval som får plats i kapslingar*

Avsäkringskort

Antal som passar i 19 rack module holder

Antal som passar i S-kapsling

Antal som passar i M-kapsling

Antal som passar i MX-kapsling

Antal som passar i FLX S-kapsling

Antal som passar i FLX M-kapsling

Antal som passar i FLX L-kapsling

2+2 Output module

8

0

1

0

1

3

3

5 Output module

8

0

1

0

1

3

3

6 Output module

0

0

0

1

0

0

0

8 Output control module

4

0

0

0

0

2

2

10 Output module

4

0

0

0

0

2

2

Kommunikationskort: MOVEO Communication kit

Kortet monteras på annat kort och kan ej monteras enskilt i kapsling.Obs!

* Det är inte säkert att alla konfigurationer av batteribackuper kan använda alla tillval, batteriboxar eller batterihyllor. Exempelvis kan det vara elektronik eller certifieringar som sätter begränsningen för vilka tillval som kan användas.

Anläggningen skall avsäkras i den omfattning att säkerhet, service och eventuella utökningar i anläggningen uppfylls.

Avsäkringskort skall övervakas och indikeras för utlöst lastsäkring genom anslutning av larm över potentialfri reläväxling eller mot överordnat system (se passagesystem, inbrottslarm, brandlarm etcetera).

De oprioriterade utgångarna används till last i anläggningen som ej behöver strömförsörjas i batteridrift, exempelvis lås.

Avsäkringskort skall monteras i Batteribackup Milleteknik NEO-serien.

Larmkort kan vara av fabrikat Milleteknik: 2+2 Output Module.

Artikelnamn

2+2 output module

NEO 24V 10A FLX L

3

NEO 24V 10A FLX M

3

NEO 24V 10A FLX S

2

NEO 24V 15A FLX L

3

NEO 24V 15A FLX M

3

NEO 24V 25A FLX L

3

NEO 24V 25A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX L

3

NEO 24V 5A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX S

2

NEO 24V 10A FLX M Display

3

NEO 24V 15A FLX M Display

3

NEO 24V 25A FLX M Display

3

NEO 24V 5A FLX M Display

3

0=tillval kan ej monteras, 1-x=tillval och antal som kan monteras.

Anläggningen skall avsäkras i den omfattning att säkerhet, service och eventuella utökningar i anläggningen uppfylls.

Avsäkringskort skall övervakas för utlöst lastsäkring genom anslutning av larm över potentialfri reläväxling mot överordnat system (se passagesystem, inbrottslarm, brandlarm etcetera).

Avsäkringskort skall monteras i Batteribackup Milleteknik NEO-serien.

Avsäkringskortet kan vara av fabrikat Milleteknik: 5 Output Module.

Artikelnamn

5 output module

NEO 24V 10A FLX L

3

NEO 24V 10A FLX M

3

NEO 24V 10A FLX S

2

NEO 24V 15A FLX L

3

NEO 24V 15A FLX M

3

NEO 24V 25A FLX L

3

NEO 24V 25A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX L

3

NEO 24V 5A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX S

2

NEO 24V 10A FLX M Display

3

NEO 24V 15A FLX M Display

3

NEO 24V 25A FLX M Display

3

NEO 24V 5A FLX M Display

3

0=tillval kan ej monteras, 1-x=tillval och antal som kan monteras.

Anläggningen skall avsäkras i den omfattning att säkerhet, service och eventuella utökningar i anläggningen uppfylls.

Avsäkringskort skall övervakas för utlöst lastsäkring genom anslutning av larm över potentialfri reläväxling mot överordnat system (se passagesystem, inbrottslarm, brandlarm etcetera).

Avsäkringskortet skall monteras i Batteribackup Milleteknik NEO-serien.

Avsäkringskortet kan vara av fabrikat Milleteknik: 8 Output control Module.

Artikelnamn

8 output control module

NEO 24V 10A FLX L

2

NEO 24V 10A FLX M

2

NEO 24V 10A FLX S

0

NEO 24V 15A FLX L

2

NEO 24V 15A FLX M

2

NEO 24V 25A FLX L

2

NEO 24V 25A FLX M

2

NEO 24V 5A FLX L

2

NEO 24V 5A FLX M

2

NEO 24V 5A FLX S

0

NEO 24V 10A FLX M Display

2

NEO 24V 15A FLX M Display

2

NEO 24V 25A FLX M Display

2

NEO 24V 5A FLX M Display

2

0=tillval kan ej monteras, 1-x=tillval och antal som kan monteras.

Anläggningen skall avsäkras i den omfattning att säkerhet, service och eventuella utökningar i anläggningen uppfylls.

Avsäkringskort skall övervakas för utlöst lastsäkring genom anslutning av larm över potentialfri reläväxling mot överordnat system (se passagesystem, inbrottslarm, brandlarm etcetera).

Tre av kortets utgångar kan styras av moderkortet. Styrningen bestämmer om utgångar skall vara spänningssatta vid strömavbrott eller ej.

Avsäkringskortet skall monteras i Batteribackup Milleteknik NEO-serien.

Avsäkringskortet kan vara av fabrikat Milleteknik: 10 Output Module.

Artikelnamn

10output control module

NEO 24V 10A FLX L

2

NEO 24V 10A FLX M

2

NEO 24V 10A FLX S

0

NEO 24V 15A FLX L

2

NEO 24V 15A FLX M

2

NEO 24V 25A FLX L

2

NEO 24V 25A FLX M

2

NEO 24V 5A FLX L

2

NEO 24V 5A FLX M

2

NEO 24V 5A FLX S

0

NEO 24V 10A FLX M Display

2

NEO 24V 15A FLX M Display

2

NEO 24V 25A FLX M Display

2

NEO 24V 5A FLX M Display

2

0=tillval kan ej monteras, 1-x=tillval och antal som kan monteras.

Övervakningskort

Tillvalstabell: Övervakningskort

Tabell 3. Antal tillval som får plats i kapslingar*

Övervakningskort

Antal som passar i 19 rack module holder

Antal som passar i S-kapsling

Antal som passar i M-kapsling

Antal som passar i MX-kapsling

Antal som passar i FLX S-kapsling

Antal som passar i FLX M-kapsling

Antal som passar i FLX L-kapsling

Fire module 4 outputs

4

0

0

0

0

2

2

Ground fault detector**

1

0

1

0

1

1

1Obs!

* Det är inte säkert att alla konfigurationer av batteribackuper kan använda alla tillval, batteriboxar eller batterihyllor. Exempelvis kan det vara elektronik eller certifieringar som sätter begränsningen för vilka tillval som kan användas.

**Max ett jordfelskort per enhet kan installeras.

Spänningsomvandlare 24VDC till 12VDC

Tillvalstabell: Spänningsomvandlare

Tabell 4. Antal tillval som får plats i kapslingar*

Spänningsomvandlare

Antal som passar i 19 rack module holder

Antal som passar i S-kapsling

Antal som passar i M-kapsling

Antal som passar i MX-kapsling

Antal som passar i FLX S-kapsling

Antal som passar i FLX M-kapsling

Antal som passar i FLX L-kapsling

Voltage converter 12V-24V 2A

8

0

1

0

1

3

3

Voltage converter 12V-24V 6A

8

0

1

0

1

3

3Obs!

* Det är inte säkert att alla konfigurationer av batteribackuper kan använda alla tillval, batteriboxar eller batterihyllor. Exempelvis kan det vara elektronik eller certifieringar som sätter begränsningen för vilka tillval som kan användas.

Batteribackupen skall utrustas med spänningsomvandlare 24 V DC till 12 V DC / 2A.

12 VDC skall användas för att driva XXXXXXX och skall dimensioneras för XX timmars nätbortfall med hänsyn till kapacitetsminskning på grund av av batteriernas åldring och strömuttag.

Belastning 12V, 2A motsvararar 24V, 2A

Spänningsomvandlare skall monteras i Batteribackup Milleteknik NEO-serien.

Spänningsomvandlare kan vara av fabrikat Milleteknik: Voltage Converter 24V-12V 2A.

Artikelnamn

Voltage Converter 24V-12V 2A

NEO 24V 10A FLX L

3

NEO 24V 10A FLX M

3

NEO 24V 10A FLX S

2

NEO 24V 15A FLX L

3

NEO 24V 15A FLX M

3

NEO 24V 25A FLX L

3

NEO 24V 25A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX L

3

NEO 24V 5A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX S

2

NEO 24V 10A FLX M Display

3

NEO 24V 15A FLX M Display

3

NEO 24V 25A FLX M Display

3

NEO 24V 5A FLX M Display

3

0=tillval kan ej monteras, 1-x=tillval och antal som kan monteras.

Batteribackupen skall utrustas med spänningsomvandlare 24 V DC till 12 V DC / 6A.

12 VDC skall användas för att driva XXXXXXX och skall dimensioneras för XX timmars nätbortfall med hänsyn till kapacitetsminskning på grund av av batteriernas åldring och strömuttag.

Belastning 12V, 2A motsvararar 24V, 2A

Spänningsomvandlare skall monteras i Batteribackup Milleteknik NEO-serien.

Spänningsomvandlare kan vara av fabrikat Milleteknik: Voltage Converter 24V-12V 6A.

Artikelnamn

Voltage Converter 24V-12V 6A

NEO 24V 10A FLX L

3

NEO 24V 10A FLX M

3

NEO 24V 10A FLX S

2

NEO 24V 15A FLX L

3

NEO 24V 15A FLX M

3

NEO 24V 25A FLX L

3

NEO 24V 25A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX L

3

NEO 24V 5A FLX M

3

NEO 24V 5A FLX S

2

NEO 24V 10A FLX M Display

3

NEO 24V 15A FLX M Display

3

NEO 24V 25A FLX M Display

3

NEO 24V 5A FLX M Display

3

0=tillval kan ej monteras, 1-x=tillval och antal som kan monteras.

Övriga tillval

Tillvalstabeller: Övrigt

Tabell 5. Övriga tillval som passar till kapsling*

Övrigt

Antal som passar i 19 rack module holder

Antal som passar i S-kapsling

Antal som passar i M-kapsling

Antal som passar i MX-kapsling

Antal som passar i FLX S-kapsling

Antal som passar i FLX M-kapsling

Antal som passar i FLX L-kapsling

Sabotagebrytare: Tamperswitch

1

1

1

0

1

1

1

Elnätssladd och sabotagebrytare: 230V Powercord incl. Tamperswitc

0

1

1

0

1

1

1

Plåtdetalj för sabotagekontakt: Cabinet tamper FLX M/L

0

0

0

0

0

1

1

Plåtdetalj för sabotagekontakt: Cabinet tamper FLX S

0

0

0

0

1

0

0

Batteriskydd: Terminal Covers M6 – polskydd

Polskydd är till för batterier på batterihylla eller golvhylla och kan inte monteras enskilt i kapsling.

Batteriskydd: Terminal Covers M8 – polskyddObs!

* Det är inte säkert att alla konfigurationer av batteribackuper kan använda alla tillval, batteriboxar eller batterihyllor. Exempelvis kan det vara elektronik eller certifieringar som sätter begränsningen för vilka tillval som kan användas.

Sabotagekontakt med mikrobrytare.

Sabotagebrytare kan vara av fabrikat Milleteknik: Tamperswitch

230 V anslutningskabel till batteribackup samt sabotagkontakt för eftermontering i batteribackup,

Elnätssladd och sabotagebrytare kan vara av fabrikat Milleteknik: Elnätssladd och sabotagebrytare