Om ECO S, ECO M, ECO M+ & ECO FLX S

ECO S, ECO M, ECO M+ & ECO FLX S används främst i säkerhetssystem där en enkel och pålitlig strömförsörjning med batteribackup-funktion krävs. Batteribackupen har ”Controlled Charging” vilket innebär att batterierna aldrig laddas med mer än 30 % av dess märkkapacitet. Detta förhindrar att batterierna överladdas och förlänger batteriernas livslängd betydligt. Batteribackupen kan användas med både AGM-batterier och Lithium LiFePO4-batterier. Skall monteras på vägg.

Komponentöversikt ECO FLX S

FLX_S_Komponentoeversikt.png
Tabell 1. Komponentöversikt

Bokstav

Förklaring

A

Skåp i svart pulverlackad plåt.

B

Nätaggregat, plats och typ varierar med konfiguration.

C

Moderkort.

D

Kabelgenomföringar.

E

Plats för batterier.Montering FLX S

Enheten kan monteras i 19” rack eller på vägg. Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19” rack skall konsolens sitta i framkant på enheten. Se bilder nedan.

Skjut in konsolen nedifrån och upp. Det går även att skruva fast konsolerna i kapslingen för att säkra att de sitter fast.

Skruva därefter fast konsoler i vägg eller rack.

 • Om sabotagekontakt medföljer och anläggningen kräver larmklass 3/4 skall sabotagekontakten monteras på vägg. Finns att köpas som tillval, dock ej för ECO serien.

 • Lämna 100 mm fritt utrymme vid luftgaller. Täck aldrig över utblås från fläkt.

Figur 1. FLX S - montera konsoler
FLX S - montera konsoler

Övre bild: Konsoler vända mot framsidan för montering i 19" rack.

Nedre bild: Konsoler vända mot baksidan för montering på vägg.Inkoppling av batterier, 24 V

Batterikablage är monterat på moderkortet vid leverans. Bilder nedan visar endast hur kablage skall kopplas.

 1. Placera batterierna i skåpet med batteripolerna utåt, mot skåpluckan.

 2. Anslut batterikablaget till batteriet. Röd kabel på plus och svart kabel på minus.

 • Bryt, om möjligt, nätspänning vid batteribyte.

Figur 2. Kopplingsschema för batterier i batteribackup
Kopplingsschema för batterier i batteribackup

Anslut batterikablage på rätt poler. Vid felkoppling kan utrustning skadas.Moderkort - beskrivning

Se tekniska data för mer information.

Figur 3. CEO
CEO

Moderkortet styr enheten och fördelar effekt. Se tekniska data för mer information.Tabell 2. Kretskortsöversikt, förklaring

Nr

På kretskortet

Förklaring

1

J24

Inkoppling styrning av nätaggregat.

2

D6

Indikeringsdiod 1.

3

J11

inkoppling extern indikeringsdiod.

4

D11

Indikeringsdiod 2.

5

JU1

Styrning av laddström till batterier. Byglad = 1 A. Obyglad = 0,5 A

6

JU2

Styrning larmgräns.

7

S1

Tryckknapp för start i batteridrift, ( endast för test av enhet).

8

JU3

Anslutning till externt larm.

9

J6

Anslutning till summer.

10

P2:3-5

Anslutning till summalarm.

11

P2:1-2

Lastutgång

10

P1:1-3

Anslutning till elnät.Elnätsanslutning

Anslut elnät till moderkort

För elnätskablage genom kabelgenomföringen på skåpet.

Säkra om möjligt elnätskabeln med buntband där det är möjligt.

Elnätskablage skall hållas åtskilt annat kablage för att undvika EMC-störningar.

Figur 4. Anslut elnät på moderkort
Anslut elnät på moderkort

Anslut elnätskablage på plint innan den sätts tillbaka på moderkort. Säkra F och N med buntband för elsäkerhet.Tabell 3. Anslutningar elnät

Bokstav

Förklaring

F

Fas

N

Noll

PE

SkyddsjordAnslutning elnät 230 V AC på kretskort

Kontrollera så att markeringen på kretskortet stämmer överrens med kabelordninge på plinten.

Anslut last

Maxström

Maxström får ej överskridas. Maxström står angiven på märkskylt på enheten.

Tabell 4. Lastanslutningar

Nummer på kretskort

Förklaring

P2:1

Anslutning för last 1 +

P2:2

Anslutning för last 1 -Styr larmgräns

Genom att bygla JU2 kan gränsen för när enheten skall ge larm sänkas, se tekniska data.

Driftsättning - hur enheten skall startas

ECO_FLX_S_driftsaettning.png

Efter inkoppling skall uppstart ske i följande steg:

Tabell 5. Driftsättning - ordningen

Steg

Förklaring

1

Koppla in batterier.

1 a

Anslut kablar från moderkort till batteripoler.

1 b

Anslut säkringshållare med säkring mellan batterier.

2

Koppla in last, larm och andra anslutningar.

3

Koppla in elnät.

3 a

Skruva fast elnätskabel i plint och sätt fast plint på moderkort.

3 b

Slå till nätspänning.

Enheten fungerar normalt då indikeringsdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Se frontpanel för övriga statusindikationer.

Notera att det kan ta upp till 72 timmar innan batterier är fullt laddade.Enheten fungerar normalt då indikeringsdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Se frontpanel för övriga statusindikationer.

Larm som visas på skåplucka

I normalläge visar indikeringsdioden ett fast grönt sken.

222-011_2021_Ny_ECO-panel.png

Indikeringsdioden visar

Förklaring

Fast grönt sken

Normaldrift

Långsamma gröna blink

Ej tillgängligt

Snabba gröna blink

Ej tillgängligt

Fast gult sken

Överspänning Underspänning (lyser grönt vid nätavbrott tills dess att batterispänning sjunker under larmgräns).

Långsamma gula blink

Ej tillgängligt

Snabba gula blink

Ej tillgängligt

Fast rött sken

Trasig säkring

Långsamma röda blink

Ej tillgängligt

Snabba röda blink

Ej tillgängligt

Svart / släckt

Djupurladdningsskydd är aktiverat. (Enheten har stängt av.)

Vid driftsatt system: Är indikeringsdioden släckt har djupurladdningsskydd trätt i kraft.

Underhåll

Systemet med undantag för fläkt och batterier är underhållsfritt vid installation i inomhusmiljö.

Kontrollera fläkten årligen. Fläkten skall rotera problemfritt utan missljud. Rengör fläkten ifrån damm och smuts. Fläkten skall bytas om den inte roterar problemfritt eller är så smutsig att den inte kan rengöras helt. Om fläkten inte fungera bra kommer luftflödet i enheten att hindras vilket leder till att värmen ökar i kasplingen vilket kan leda till att batterikapaciteten försämras och att bytesintervall på batterier avsevärt förkortas.

Batteribyte

 1. Bryt, om möjligt, nätspänning vid batteribyte.

 2. Koppla bort batterikablar. Notera hur batterikablar är monterade innan de avlägsnas.

 3. Tag bort batterisäkring mellan batterier.

 4. Sätt in (och spänn fast*) de nya batterierna.

 5. Anslut batterikablarna på samma sätt som tidigare.

 6. Sätt tillbaka batterisäkring mellan batterier.

 7. Slå till nätspänning. Eventuellt kan indikeringsdioden lysa orange under ett par timmar, tills batterier är laddade.

 8. Testa systemet genom att kortvarigt koppla bort nätspänning, (= lasten skall drivas vidare av batterierna), och därefter slå till nätspänningen igen.

*Det är bara i NOVA- och EN54-serien som batterier behöver spännas fast.

Underhållsschema batterier och batteribackup

Underhållsschemat för batterier gäller fabrikat UPLUS och med följande seriebenämningar: US, USL, USF, samt för batterier av fabrikat XLENT POWER med seriebenämning XLT och XLL. För skötselanvisningar se separat dokument ”skötselanvisningar ventilreglerat blybatteri”.Skötselanvisning batterier (från Sellpower Nordic AB)

Tabell 6. Batteribyte

Seriebeckning

Batteriyp

Byt batteri efter*

XLT

3-5 års

2-3 år

US

6-9 års

3-5 år

USL

10-12 års

5-7 år

USF

12 års

8-10 år

* batteriets livslängd beror främst på omgivningstemperatur och laddström. Ett AGM batteri skall aldrig ladda med mer än 30 % av dess märkkapacitet.Tabell 7. Laddspänningar

Laddspänning från nätaggregat

12 V enheter

24 V enheter

48 V enheter

Minsta laddspänning

13,6 V

27,2 V

54,4 V

Högsta laddspänning

13,7 V

27,4 V

54,8 V

Tolerans

+/- 0,5%

+/- 0,5%

+/- 0,5%Tabell 8. Polspänning

Polspänning

Efter 15 minuters vila/laddning.

Minsta polspänning

12,9 V

Lägsta polspänning

13,5 V

Högsta tillåten skillnad mellan batteripar

0,5 V

Nytt batteri med polspänning under 12,0 V är defekt och skall reklameras till leverantör.Tabell 9. Omgivningstemperatur för batterier

Temperatur i batteribackup

Temperatur

Lägsta

15 °C

Rekommenderad

20 °C - 25 °C

Högsta

32 °C

Garanti gäller endast om temperaturen ligger inom dessa nivåer.För att garanti skall gälla får medelströmmen i anläggningen inte överstiga 80% av nätaggregatets märkkapacitet.

Tabell 10. Medelström

Nätaggregatets märkkapacitet

Medelström, 80%*

1,5 A

1,2 A

3 A

2,4 A

5 A

4 A

10 A

8 A

15 A

12 A

25 A

20 A

* För enheter med fem års garanti: För att garantin skall gälla får medelströmmen i anläggningen inte överstiga 80% av nätaggregatets märkkapacitet.Installationskontroll batterier

 1. Kontrollera att batteriet är helt och rent och att polerna är fria från korrosion.

 2. Kontrollera och notera temperaturen i batteriutrymmet.

 3. Kontrollera polspänningen på varje batteri före installation. Om differensen mellan batterierna överstiger 0,5 V bör batterislingan utjämningsladdas i samband med installation. Om något batteri har en polspänning som understiger 12 V skall detta batteri bytas mot ett nytt batteri och reklameras till leverantör.

 4. Kontrollera laddspänningen. Se tabell: Laddspänningar.

Halvårskontroll

 1. Kontrollera och notera temperaturen i batteriutrymmet.

 2. Kontrollera och notera medelströmmen, se tabell: Medelström.

 3. Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt fastsatta och att inget glapp förekommer.

 4. Kontrollera laddspänningen genom att mäta med multimeter mellan anslutningspunkterna + och -. Se tabell: Laddspänningar.

 5. Kontrollera att batteriet är helt och rent och att polerna är fria från korrosion. Om det finns korrosion på polerna: Stäng av likriktaren och kontrollera att batteriet inte läcker syra. Rengör sedan polerna och anslut batteriet igen. Smörj sedan med batteripolfett över ansluten pol.

Helårskontroll

 1. Kontrollera och notera temperaturen i batteriutrymmet.

 2. Kontrollera och notera medelströmmen.

 3. Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt fastsatta och att inget glapp förekommer.

 4. Kontrollera att fläkt (om enheter har fläkt) fungerar felfritt. Rengör fläkten vid behov.

 5. Kontrollera laddspänningen genom att mäta med multimeter mellan anslutningspunkterna + och -. Se tabell: Laddspänningar.

 6. Stäng av likriktaren och låt batterierna vila i 10-15 minuter. Mät sedan polspänningen på varje batteri. Se tabell: Polspänning.

 7. Kontrollera att batteriet är helt och rent och att polerna är fria från korrosion. Om det finns korrosion på polerna: Kontrollera att batteriet inte läcker syra. Rengör sedan polerna och anslut batteriet igen. Smörj sedan med batteripolfett över ansluten pol.

Garanti

Produkten har två års garanti, från inköpsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under garantitiden nås på support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersättning för res- och eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingår ej i garantin. Kontakta Milleteknik för mer information. Milleteknik ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till likvärdig produkt kan förekomma om Milleteknik bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.

FAQ ECO

Fråga: Kan jag koppla sabotagekontakt till ECO?

Svar: Ja, sabotagekontakt finns för eftermontage i ECO Medium och ECO FLX S.

Fråga: Hur lång livslängd har ett batteri?

Svar: Det beror på många saker. Omgivningstemperatur (20 °C - 25 °C är optimalt), hur mycket batterier laddas och hur mycket det används. Det beror även på märket av batterier. Milleteknik rekommenderar UPLUS-batterier, de har bäst driftsäkerhet och det är de batterier vi använder när vi designar våra enheter.

Fråga: Spelar märket av batterier någon roll?

Svar: Ja, även om teknologin är den samma i AGM-bly-syra batterier varierar dess prestanda beroende på komponenternas sammansättning och kvalité.

Tekniska data ECO FLX S

Tekniska data, moderkort: CEO 3

Tabell 11. CEO3 V 2.1

Info

Förklaring

Artikelbenämning

CEO3

Produktbeskrivning

CEO 3 är nästa generations kretskort för enklare batteribackuper. Avancerade funktioner som tidigare inte var möjliga i enklare batteribackuper är nu tillgängliga som standardutförande. CEO 3 är ett driftsäkert hjärta i enklare batteribackuper med färre komponenter än tidigare vilket minskar miljöpåverkan.

Mått

120 x 55 mm x 52 mm

Typ av säkring på utgång

Säkring

Typ

1,5 A

1 st. F1,5A

3 A

1 st. F3A

5 A

1 st. F5A

10 A

1 st. F10A

Utgångar

Utgång: En lastutgång.

Avsäkring

Lastutgång: + avsäkrad.

Maxlast

Maxlast är 10 A per lastutgång (F2A sitter monterat från fabrik) och kortets totala last får ej överstiga 16 A.

Larmutgångar

Larmutgångar: Summalarm vid säkrinngsfel. Larm på potentialfri reläkontakt.

Larm via

Utlöst lastsäkring, potentialfri växling. Slutning CO/NO.

Indikering

Lysdiod som visar driftstatus, larm och fel. Driftsindikering: en lysdiod per lastutgång+/-. Fast grönt sken= normaldrift.Tabell 13. Summalarm

Summalarm

(8) P2:3

NO

(8) P2:4

CO

(8) P2:5

NCNätaggretgat

Nätagg - Tekniska Data LRS-150-24

Info

Förklaring

Utspänning

27,3 V

Utspänning, ripple

200 mVp-p

Överspänning

28,8 V - 33,6 V

Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning

Mindre än 0,6 Vp-p

Verkningsgrad

89 %

Strömbegränsning

110 % - 140 %

Konstantspänning

+/- 0,5 %

Reglernoggrannhet

* / - 1,0 %

Ingångsström (230 V)

6,5 A

Nätspänningsfrekvens

47 Hz- 63 Hz

Nätspänning

230 V AC - 240 V AC

Märkeffekt

156 W

Värmealstring vid 50% av märkeffekt

uppgift saknas

Värmealstring vid 80% av märkeffekt

uppgift saknas

Om nätaggregat

Nätaggregatet är anpassat och kalibrerat med batteribackupens hård-/mjukvara. Endast nätaggregat som är anpassade och kalibrerade får användas. Kontakta support vid byte av nätaggregat. Användning av nätaggregat som kommer från annan källa kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Garanti upphävs om nätaggregat (från annan källa än support/anvisat från support) som ej är korrekt kalibrerat används.

Nätagg - Tekniska Data RSP-320-24

Info

Förklaring

Utspänning

27,3 V

Utspänning, ripple

150 mVp-p

Överspänning

27,6 V - 32,4 V

Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning

Mindre än 1,2 Vp-p

Verkningsgrad

88 %

Strömbegränsning

105 % - 135 %

Konstantspänning

+/- 0,5 %

Reglernoggrannhet

+/- 1,0 %

Ingångsström (230 V)

13,4 A

Nätspänningsfrekvens

47 Hz- 63 Hz

Nätspänning

230 V AC - 240 V AC

Märkeffekt

321,6 W

Värmealstring vid 50% av märkeffekt

Värmealstring vid 80% av märkeffekt

Om nätaggregat

Nätaggregatet är anpassat och kalibrerat med batteribackupens hård-/mjukvara. Endast nätaggregat som är anpassade och kalibrerade får användas. Kontakta support vid byte av nätaggregat. Användning av nätaggregat som kommer från annan källa kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Garanti upphävs om nätaggregat (från annan källa än support/anvisat från support) som ej är korrekt kalibrerat används.

Tekniska data kapslingar

Kapslingar - Tekniska Data FLX S

Info

Förklaring

Namn

FLX S

Kapslingsklass

IP 32

Mått

Höjd: 222 mm, bred 437 mm, djup 145 mm

Höjdenheter

5 HE

Montering

Vägg eller 19" rack

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. För bästa batteri-livslängd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning

Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet

Material

Pulverlackerad plåt

Färg

Svart

Kabelgenomföringar, antal

4

Fläkt

Ja

Produktens livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Produktens livslängd är beroende på, bland annat miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur, oförutsedd belastning på komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med flera. Produkter återvinns genom att lämnas till närmaste återvinningsstation eller sändas åter till tillverkare. Kontakta din distributör för mer information. Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej.

Support

Behöver du hjälp med installation eller inkoppling? Vår supporttelefon finns tillgänglig måndag-torsdag 08:00-16:00 och fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stängt mellan 11:30-13:15.

Du kan även skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24 timmar.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se. Du hittar mer information på www.milleteknik.se.

Reservdelar

Support hanterar frågor om reservdelar, se kontaktuppgifter ovan.

Frågor om produkters prestanda?

Telefon till försäljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

Adress och kontaktuppgifter

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Partille

Sverige

031-340 02 30

031 340 02 30

031 340 02 30

info@milleteknik.se

www.milleteknik.se