PRO1 - Dip-bryter S1

Dip-switch 1-8

Kontakten på dip-switch har to posisjoner, PÅ og AV.

Dip-switch S1

Forklaring

1-4

Adresseinnstilling for ekstern kommunikasjon. (RS-485).

1-2

Stiller inn tidsforsinkelse for alarm for nettsvikt. (I2C)

3-4

Ikke brukt. (I2C)

5

Stiller inn viftehastigheten.

5-7

Innstilling av batterikapasitet.

8

Tilbakestilling av programvare.

Notat

NEO kan ikke kobles til kommunikasjon/UC.

Innstilling av tidsinnstilt alarm for nettbrudd, Dip-switch 1-2.

Alarmen kan stilles inn i tidsintervaller på 0 sekunder, 15 minutter, en time eller fire timer.

Tid

Dip 1

Dip 2

0 sekunder

AV

AV

15 minutter

ON

AV

60 minutter

AV

ON

240 minutter

ON

ON

Merknad om Dip-switch 3

I tidligere versjoner av hovedkortet var det mulig å bruke Dip-switch 3 for å kontrollere om enheten skulle alarmere for viftesvikt eller ikke.

Denne funksjonen er fjernet. Alarm for viftefeil gis over kommunikasjon.

Adresseinnstilling for ekstern kommunikasjon (DIP-switch 1–4)

DIP-switch S1: 1–4 angir adressering.

Tabell 1. Adressering DIP-switch 1–4

Dip: 1

Dip: 2

Dip: 3

Dip:4

Adresse 1

ON

OFF

OFF

OFF

Adresse 2

OFF

ON

OFF

OFF

Adresse 3

ON

ON

OFF

OFF

Adresse 4

OFF

OFF

ON

OFF

Adresse 5

ON

OFF

ON

OFF

Adresse 6

OFF

ON

ON

OFF

Adresse 7

ON

ON

ON

OFF

Adresse 8

OFF

OFF

OFF

ON

Adresse 9

ON

OFF

OFF

ON

Adresse 10

OFF

ON

OFF

ON

Adresse 11

ON

ON

OFF

ON

Adresse 12

OFF

OFF

ON

ON

Adresse 13

ON

OFF

ON

ON

Adresse 14

OFF

ON

ON

ON

Adresse 15

ON

ON

ON

ONViftehastighet - innstilling, Dip-switch 5

Dip-Switch 5 stiller inn viftehastigheten. (Fra og med programvare V 4.27.)

Tabell 2. Viftehastighet - fall 5

Dip-5

plassering

Temperaturgrense

Fordel

Ulempe

AV

Normal modus (fabrikkinnstilling).

Høy hastighet over 30°C, gjenoppretter normal modus når temperaturen er 25°C.

Best for batterilevetid.

Høyere støy fra viften.

ON

Kontormiljømodus.

Høy hastighet ved 35°C, gjenoppretter normal modus når temperaturen er 30°C.

Lavere støynivå.

Forkorter levetiden til batteriene.Innstilling av batterikapasitet, Dip-switch 5-7

Enheten leveres satt til den batterikapasiteten som produktet tåler mest, (største batterier). Hvis andre batterier skal installeres, må batterikapasitetsinnstillingen endres slik at alarmer og funksjoner kan fungere etter hensikten.

  • Innstilling av den nye batterikapasiteten gjøres ved å holde sabotasjebryteren inne mens Dip-switch 5-7 endres og enheten settes i drift.

  1. Åpne enheten og la den fungere normalt.

  2. Trykk på sabotasjebryteren på dørkarmen. Enheten er nå i skrivemodus for innstilling av batterikapasitet.

  3. Still inn den tilkoblede batterikapasiteten på Dip-bryteren, i henhold til tabellen.

  4. Slipp sabotasjebryteren i dørkarmen. Batterikapasiteten er nå lagret.

Tabell 3. Matrise for innstilling av batterikapasitet

Batterier

Dip 5

Dip 6

Dip 7

7,2 Ah

AV

AV

AV

14 Ah

ON

AV

AV

20 Ah

AV

ON

AV

28 Ah

ON

ON

AV

45 Ah

AV

AV

ON

60 Ah

ON

AV

ON

90 Ah

AV

ON

ON

120 Ah og over

ON

ON

ONDatagjenoppretting etter batteribytte, Dip-switch 8

For at systemet skal måle kapasiteten til nye batterier, må enheten fjerne tidligere batterikapasitet. Dip-switch 8 utfører en programvare-reset som blant annet tilbakestiller alarmer.

Viktig

Handlingen sletter minnet på kortet umiddelbart.

  • Dip-switch 8 må være slått: AV-PÅ-AV

Omstart for å bekrefte endringer i adresse, batteri- og alarminnstillinger mot overordnet system

Etter at DIP-switch er stilt inn for ulike parametere, må enhetens programvare startes på nytt. Det må gjøres for at de nye innstillingene skal legges inn og tre i kraft.

Viktig

Omstart med denne fremgangsmåten bryter ikke utspenningen.

Omstart av enhetsprogramvaren gjøres ved å skru Dip-switch 8: AV-PÅ-AV (PRO1)

Viktig

Omstart må utføres hver gang det gjøres en endring i enheten.

NEO kan ikke kobles til kommunikasjon/UC.