PRO1 - Dip-switch S1

Dip-switch 1-8

Kontakten på dip-switchen har två läge, ON och OFF.

Dip-switch S1

Förklaring

1-4

Adressinställning för extern kommunikation. (RS-485).

1-2

Ställer tidsfördröjning för larm för nätbortfall. (I2C)

3-4

Används ej. (I2C)

5

Ställer fläktens hastighet.

5-7

Inställning av batterikapacitet.

8

Mjukvaru-reset.

Notera

NEO kan ej kopplas mot kommunikation/UC.

Inställning tidsinställt nätavbrottslarm, Dip-switch 1-2.

Larmet kan ställas i tidsintervall 0 sekunder, 15 minuter, en timma eller fyra timmar.

Tid

Dip 1

Dip 2

0 sekunder

OFF

OFF

15 minuter

ON

OFF

60 minuter

OFF

ON

240 minuter

ON

ON

Notering om Dip-switch 3

I tidigare versioner av moderkortet gick det att med Dip-switch 3 styra om enheten skulle larma för fläktfel eller inte.

Denna funktion är borttagen. Larm för fläktfel ges över kommunikation.

Adressinställning för extern kommunikation (Dip-switch 1-4)

Dip-Switch S1: 1-4 ställer adressering.

Tabell 1. Adressering Dip-Switch 1-4

Dip: 1

Dip: 2

Dip: 3

Dip:4

Adress 1

ON

OFF

OFF

OFF

Adress 2

OFF

ON

OFF

OFF

Adress 3

ON

ON

OFF

OFF

Adress 4

OFF

OFF

ON

OFF

Adress 5

ON

OFF

ON

OFF

Adress 6

OFF

ON

ON

OFF

Adress 7

ON

ON

ON

OFF

Adress 8

OFF

OFF

OFF

ON

Adress 9

ON

OFF

OFF

ON

Adress 10

OFF

ON

OFF

ON

Adress 11

ON

ON

OFF

ON

Adress 12

OFF

OFF

ON

ON

Adress 13

ON

OFF

ON

ON

Adress 14

OFF

ON

ON

ON

Adress 15

ON

ON

ON

ONFläktens hastighet - inställning, Dip-switch 5

Dip-Switch 5 ställer fläktens hastighet. (Från och med mjukvara V 4.27.)

Tabell 2. Fläktens hastighet - dip 5

Dip-5

Läge

Temperaturgräns

Fördel

Nackdel

OFF

Normalläge (fabriksinställning).

Högvarv över 30°C, återställer normalläge när temperaturen är 25°C.

Bäst för batteriers livslängd.

Högre ljud från fläkten.

ON

Kontorsmiljöläge.

Högvarv vid 35°C, återställer normalläge när temperaturen är 30°C.

Lägre ljudnivå.

Förkortar livslängd på batterierna.Inställning av batterikapacitet, Dip-switch 5-7

Enheten kommer inställd för den batterikapacitet som produkten som mest klarar av, (störst batterier). Skall andra batterier installeras behöver inställningen av batterikapacitet ändras så att larm och funktioner kan fungerar som avsett.

  • Inställning av ny batterikapacitet görs genom att hålla sabotagekontakten intryckt samtidigt som Dip-switch 5-7 ändras och enheten är driftsatt.

  1. Öppna enheten och låt den vara normalt driftsatt.

  2. Tryck in sabotagekontakten på dörrkarmen. Enheten är nu i skrivläge för inställning av batterikapacitet.

  3. Gör inställning av ansluten batterikapacitet på Dip-switch, enligt tabell.

  4. Släpp sabotagekontakten i dörrkarm. Batterikapacitet är nu lagrad.

Tabell 3. Matris för inställning av batterikapacitet

Batterier

Dip 5

Dip 6

Dip 7

7,2 Ah

OFF

OFF

OFF

14 Ah

ON

OFF

OFF

20 Ah

OFF

ON

OFF

28 Ah

ON

ON

OFF

45 Ah

OFF

OFF

ON

60 Ah

ON

OFF

ON

90 Ah

OFF

ON

ON

120 Ah och över

ON

ON

ONÅterställning av data efter batteribyte, Dip-switch 8

För att systemet skall mäta in nya batteriers kapacitet behöver enheten rensa tidigare batterikapacitet. Dip-switch 8 gör en mjukvaru-reset som bland annat nollställer larm.

Viktigt

Åtgärden rensar minnet på kortet direkt.

  • Dip-switch 8 skall slås: OFF-ON-OFF

Omstart för att bekräfta ändringar i adress, batteri- och larminställningar mot överordnat system

Efter det att dip-switch har ställts för olika parametrar behöver enhetens mjukvara startas om. Detta för att de nya inställningarna skall läsas in och träda i kraft.

Viktigt

Omstart enligt denna procedur bryter ej utspänningen.

Omstart av enhetens mjukvara görs genom att slå Dip-switch 8: OFF-ON-OFF (PRO1)

Viktigt

Omstart måste göras varje gång en ändring görs i enheten.

NEO kan ej kopplas mot kommunikation/UC.