PRO2 - Dip-switch S3

Dip-switch 1-8

Dip-Switch har flera olika konfigureringsläge:

Tabell 1. Dip-switch 1-8

Dip-switch

I nätdrift eller batteridrift

Kommentar

1-4

Adressinställning för extern kommunikation.

-

2

Adressinställning för extern kommunikation

-

3

Adressinställning för extern kommunikation

-

4

Adressinställning för extern kommunikation

-

5

Ställer larm för nätavbrottsfördröjning

Finns från mjukvara v1.5

6

Ställer larm för nätavbrottsfördröjning

Finns från mjukvara v 1.5

7

Ställer larm för låg batterinivå.

Finns från mjukvara v 1.5

8

Stänger av eller sätter på lysdiod.

Kommande funktion genom mjukvaru-uppdatering

8 i sekvens

Utför batteritest

Finns ej i NEO.Adressinställning för extern kommunikation (Dip-switch 1-4)

Dip-Switch S1: 1-4 ställer adressering.

Tabell 2. Adressering Dip-Switch 1-4

Dip: 1

Dip: 2

Dip: 3

Dip:4

Adress 1

ON

OFF

OFF

OFF

Adress 2

OFF

ON

OFF

OFF

Adress 3

ON

ON

OFF

OFF

Adress 4

OFF

OFF

ON

OFF

Adress 5

ON

OFF

ON

OFF

Adress 6

OFF

ON

ON

OFF

Adress 7

ON

ON

ON

OFF

Adress 8

OFF

OFF

OFF

ON

Adress 9

ON

OFF

OFF

ON

Adress 10

OFF

ON

OFF

ON

Adress 11

ON

ON

OFF

ON

Adress 12

OFF

OFF

ON

ON

Adress 13

ON

OFF

ON

ON

Adress 14

OFF

ON

ON

ON

Adress 15

ON

ON

ON

ONNätavbrottsfördröjning (dip 5-6)

Det är möjligt att flytta tiden för när larm för nätavbrott skall ges. Använd matrisen för att ställa larmet.

Tabell 3. Nätavbrottsfördröjning

Larm för nätavbrott ges efter:

Dip 5

Dip 6

10 sekunder

OFF

OFF

30 minuter

OFF

ON

60 minuter

ON

OFF

240 minuter (4 timmar)

ON

ONLåg batterinivå (dip 7)

Dip: 7 har samma funktion oavsett om enheten är i nät- eller batteridrift eller om sabotagebrytaren hålls inne.

Tabell 4. Låg batterinivå

Larm för låg batterinivå ges vid

Dip 7

22,8 V*

ON

24 V

OFF

*25% av batterikapacitet kvarstår.Lysdiod (dip 8)

Lysdiod/batteritest tänds alltid när luckan är öppen.

Dip-switch 8=ON släcker lysdiod.

Dip-switch 8=OFF tänder lysdiod.

Obs!

För certifierade enheter:

För att uppfylla SSF-1014 upp till larmklass 4 skall lysdiod på dörren vara släckt (Dip-switch 8 till ON).

Batteritest (dip 8)

För att göra ett batteritest behöver dip 8 byta läge och fem sekunder behöver gå innan test initieras.

  • Om dip 8 i ursprungsläge står på OFF slå då dip 8 till: ON (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till OFF.

  • Om dip 8 i ursprungsläge står på ON slå då dip 8 till: OFF (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till ON.

Detta aktiverar batteritest efter 3-8 sekunder. Batteritestet pågår i ca 6 sekunder och då blinkar lysdioden snabbt gult. Larm för åldrat batteri kan indikeras under tiden batteritest utförs.

Ställ tillbaka dip 8 först när testet har slutförts.

Omstart för att bekräfta ändringar i adress, batteri- och larminställningar mot överordnat system

Efter det att dip-switch har ställts för olika parametrar behöver enhetens mjukvara startas om. Detta för att de nya inställningarna skall läsas in och träda i kraft.

Omstart av enhetens mjukvara görs genom att bygla J13 (PRO2)

Viktigt

Omstart måste göras varje gång en ändring görs i enheten.