Inkoppling av två batteri ECO S 12 V

Figur 1. Inkoppling av två batteri med säkring
Inkoppling av två batteri med säkring


Tabell 1. Inkoppling av 2 batteri ECO 12 V

Bokstav

Förklaring

A

Säkringens kabel kopplas på batteriets pluspol.

B

Pluskabel, som har dubbelstift, från kretskort kopplas direkt på batteri-plus och säkringens ena kabel.

C

Säkring mellan pluspoler på de bägge batterierna.

D

Batterisäkring på moderkort.

E

Batterikablar från moderkort.

F

Minuskabel, som har dubbelstift, från kretskort kopplas på batteri-minus och säkringens ena kabel.

G

Säkringens andra kabel kopplas på batteriets minuspol.

H

Säkring mellan minuspoler på de bägge batterierna.Inkoppling av ett batteri ECO S 12 V

Figur 2. Inkoppling av ett batteri
Inkoppling av ett batteri


Tabell 2. Inkoppling av 1 batteri ECO 12 V

Bokstav

Förklaring

A

Batterikablar från moderkort kopplas på batteri plus- och minuspol.

B

Batterisäkring sitter på kretskort.Notera

Säkringar som följer med enheten i en påse skall inte användas när 1 batteri används.

Inkoppling av batteri i ECO S 24 V

Figur 3. Inkoppling av två (12 V) batteri med säkring
Inkoppling av två (12 V) batteri med säkring


Tabell 3. Inkoppling av 2 batteri ECO 24 V

Bokstav

Förklaring

A, B

Säkringens kabel kopplas på ena batteriets pluspol och det andra batteriets minuspol.

C

Säkring mellan plus- och minuspol.

D

Batterisäkring på moderkort.

E

Batterikablar från moderkort.Felsökning ECO - Översikt, moderkort

Indikeringsdiod D6

Indikeringsdiod

Grönt

Orange

Rött

D2

Ok

Låg batterispänning / säkringsfel

Låg batterispänning eller trasig säkring på utgång.

Felsökning när D6 lyser rött om säkring är hel

Viktigt

Indikeringsdiod kan lysa rött om enheten är i batteridrift eller vid återladdning efter långvarig batteridrift.

  • Kontrollera att bygel sitter på JU1 och JU7 och att kabel (24) sitter fast och inte är skruvad i isolering.

  • Kontrollera med multimeter om spänningen till batterier ökar med 0,001 V per minut. Mät på batteripoler eller på kretskort, (Batterikabel).

  • Koppla från batterier genom att ta bort lastsäkring mellan batterier (gäller ej enheter med ett batteri). Mät på lastutgång (P2:1-2 eller P2:3-4). Spänningen på lastugång skall vara mer än 26,8 V. Är spänningen lägre är batterier ej helt fullt laddade eller gamla och bör bytas. Är batterier äldre än tre år bör de bytas.

  • Om spänningen är mindre än 26,8 V, koppla bort kabel på J24, och trimma spänning på nätaggregat om spänningen då ökar till 27,3 V. Koppla sedan tillbaka kabel till J24.

_symbPotentiometer_pa_naetagg.png
Felsoekring_CEO.png

Symbol

Förklaring

-

Minus från nätaggregat till moderkort.

+

Plus från nätaggregat till moderkort.

JU7

Skall vara byglad.

J24

Kabel för styrning av nätaggregat.

D6

Indikeringsdiod. Grön / röd.

JU1

Skall vara byglad.

JU2

Bygel för att sänka larmgräns.

P2:1-2

Lastutgång 1.

P2:3-4

Lastutgång 2.

Batterikabel

Kablage till batteri(er).