Justera nätspänning CEO3

  1. Ta bort batterisäkring. Så att batterier inte påverkar utspänningen.

  2. Säkerställ att last inte överskriver max strömuttag.

  3. Ta bort kabel mellan nätagg och moderkort och justera potentiometer på nättaggregat till 13,65 V / 27,3 V.

  4. Sätt tillbaka kabel efter justering.

Figur 1. Sätt tillbaka kabel efter justering.
Sätt tillbaka kabel efter justering.


Viktigt

Säkerställ att kabel inte skruvas i isolering.

Justera nätspänning PRO1

  1. Ta bort batterisäkring. Så att batterier inte påverkar utspänningen.

  2. Säkerställ att last inte överskriver max strömuttag.

  3. Justera potentiometer på nättaggregat till 13,65 V / 27,3 V.

Figur 2. Styrning av nätspänning sker på nätaggregatet.
Styrning av nätspänning sker på nätaggregatet.

Justera spänningen på nätaggregatet genom att vrida på potentiometern._symbPotentiometer_pa_naetagg.png

Viktigt

Potentiometern är mycket känslig, trimma ytterst försiktigt.

Ej möjligt att nätspänning på PRO2, PRO3 och NEO3

Det är inte möjligt att justera nätspänningen på nätaggregatet med PRO2V3-, PRO3 och NEO3-kortet då spänningen styrs av moderkortet och justeras automatiskt.

Figur 3. Styrning av nätspänning sker via processor på moderkort och kan inte ställas.
Styrning av nätspänning sker via processor på moderkort och kan inte ställas.

Spänning kan ej justeras.Viktigt

Finns en ensam kabel mellan nätaggregat och moderkort, då får potentiometer på nätaggregat EJ användas.