Koppla bort effektmotstånd i batteribackup

Koppla bort effektmotstånd i batteribackup med PRO1-kort

Risk för skada om kabel till effektmotstånd ej tas bort

Risk för skada på batteribckaup och kringliggande utrstning föreligger om kabel till effektmotstånd ej tas bort.

Garanti upphör att gälla om kabel i batteribackup till effektmotstånd ej tas bort.

PRO 1: Kabel som skall klippas för enheter 3A-10A

I batteribackup med PRO1-kort, se nedan. Kabeln som skall tas bort till sitter vänster om kontakten med dubbelstift, se markering nedan. Kabeln kan lämnas att hängas löst eller stripas fast med ett buntband i plåten.

Eff_pro1.png

PRO 1: Kabel som skall klippas för enheter 15A-25A

I batteribackup med PRO1-kort, se nedan. Kabeln som skall tas bort till sitter vänster om kontakten med dubbelstift, se markering nedan. Kabeln kan lämnas att hängas löst eller stripas fast med ett buntband i plåten.

PRO1_BB1.png

Koppla bort effektmotstånd i batteribackup med PRO2-kort

Risk för skada om kabel till effektmotstånd ej tas bort

Risk för skada på batteribckaup och kringliggande utrstning föreligger om kabel till effektmotstånd ej tas bort.

Garanti upphör att gälla om kabel i batteribackup till effektmotstånd ej tas bort.

PRO 2: Kabel som skall klippas för enheter 3A-10A

I batteribackup med PRO2-kort, se nedan. Kabeln som skall tas bort till sitter höger om kontakten med dubbelstift, se markering nedan. Kabeln kan lämnas att hängas löst eller stripas fast med ett buntband i plåten.

Figur 1.
Eff_pro2.png


PRO 2: Kabel som skall klippas för enheter 15A-25A

I batteribackup med PRO2-kort, se nedan. Kabeln som skall tas bort till sitter höger om kontakten med dubbelstift, se markering nedan. Kabeln kan lämnas att hängas löst eller stripas fast med ett buntband i plåten.

PRO2_BB1.png

Koppla bort effektmotstånd i batteribackup med PRO3-kort

Risk för skada om kabel till effektmotstånd ej tas bort

Risk för skada på batteribckaup och kringliggande utrstning föreligger om kabel till effektmotstånd ej tas bort.

Garanti upphör att gälla om kabel i batteribackup till effektmotstånd ej tas bort.

PRO 3: Kabel som skall klippas för enheter 5A-25A

I batteribackup med PRO3-kort, se nedan. Kabeln som skall tas bort till sitter höger om kontakten med dubbelstift, se markering nedan. Kabeln kan lämnas att hängas löst eller stripas fast med ett buntband i plåten.

Eff_pro3.png