Montering

Kortet kan komma monterat i batteribackup från fabrik, i egen kapsling eller skickas som ett löst kort.

Fire module 4 outputs i S

Fire module 4 outputs levereras monterad i S-kapsling, färdig för installation.

Montering på vägg

Använd fyra för väggen lämpliga skruvar för att sätta upp kapslingen.

Avstånd mellan skruvhuvud och vägg bör vara 1,5–2 mm.

Lämna helst 100 mm luftspalt kring enheten.

S_baksida.jpg

Montering av tillvalskort med plastdistanser i FLX M eller FLX L

Obs!

Kortet på bilden är i den större formfaktorn. Det finns fler kort i denna formfaktorn, men de monteras på samma sätt. Det betyder att kortet på bilden kan vara ett annat än det kortet som du skall montera.

  • Snäpp fast kortet i plåten under.

haka_i.png

Montering av tillvalskort på plåt i FLX M eller FLX L

Obs!

Kortet på bilden är i den större formfaktorn. Det finns fler kort i denna formfaktorn, men de monteras på samma sätt. Det betyder att kortet på bilden kan vara ett annat än det kortet som du skall montera.

  1. Börja med att vika ner plåten i batteribackupen som kortet skall sitta i, se bild.

  2. Skruva fast kortet med medföljande skruv, saknas skruv använd plåtskruv (2,9 x 6,5), innan anslutningar görs, (för att undvika kortslutning).

Montering_i_FLX_kassett.png

Vik ner "öronen" och skruva fast kortet.

Montering av tillvalskort i 19 rack module holder

  • Snäpp fast kortet på valfri postion (1-4, a-c, beroende på kortets formfaktor/storlek).

Pa_kort_i_4U.jpg

Positioner för tillvalskort i 19 rack module holder

Antal platser för kretskort med större formfaktor: 4 stycken - markerade 1-4 i bilden.

Antal platser för kretskort i mindre formfaktorn (L-modul): 12 st - markerade a-c i bilden. Dock får 8 (liggande) tillvalskort plats som mest (a, c), då spåren mitten (b) är anpassade för stående kort.

Notera

Det är installatörens ansvar att beakta kabeldragning och kabellängder vid installation av kretskort.

Figur 1. 19 rack module holder med olika kort monterade.
19 rack module holder med olika kort monterade.

Överst till höger är ett kort i den mindre formfaktorn, för plats a-c.

Nedre till höger är plastgavlar till kort av den större formfaktorn. Dessa kan sitta på plats 1-4 eller (5) DIN-skena.Inkoppling

Följande sidor beskriver kortet, hur det kopplas in samt andra anslutningar och konfigurationer.

Kortbeskrivning Fire module 4 outputs

Figur 2. Fire module 4 outputs V2.3
Fire module 4 outputs V2.3


Tabell 1. Kretskortsöversikt

På bild

På kretskort

Förklaring

A

1-4

(R10K motstånd)

Plus: P3: 2, 4, 6, 8 (vid larm)

Minus: P3: 1,3, 5, 7 (vid larm)

Inkoppling av larmdon på slinga. På varje utgång sitter ett 10K ohm motstånd monterat. Tag bort detta vid inkoppling av larmdom, se Exempelskiss på inkoppling av slingor

Plusutgång på kortet är poliaritet vid larm, (tvärtom i avkänningsläge).

B

F2, F3, F4, F6

Lastsäkringar

C

P2:1-4

Ingång 24 V (dubbel ingång). Matningsspänning.

P2:1, P2:3= + (plus).

P2:2, P2:4= - (minus).

D

1-4

P1:5-12

Inkoppling av larmdon på A1-4, se Inkoppling av last på Fire module 4 outputs

P1:6, 8, 10, 12= - (minus).

P1:5, 7, 9, 11= + (plus).

E

P1:3-4

Aktivera alla larmdonsuntgångar på A 1-4, om D är byglade från C.

Ingång P1:3-4 är ej aktiverad (fabriksinställning). Ingången aktiveras genom att bygla J13 (7).

P1:3= + (plus).

P1:4= - (minus).

F

P1:1-2

Aktivera alla larmdonsutgångar på A 1-4. 24 V in från larmcentralen aktiverar samtliga utgångar.

P1:1= + (plus).

P1:2= - (minus).

G

P4:1-3

Larmutgång

P4:1 = NC

P4:2 = CO

P4:3 = NO

H

S6

Tryckknapp

I

J3

DisplayTabell 2. Byglar, LED och säkringar på kort.

På bild

På kretskort

Förklaring

1

J21

Används ej

2

J16

Ej byglad: Negativ logik, (fabriksinställning). Byglad: Positiv logik.

3

D13, D16, D19, D23

Lyser med fast grönt sken när alla slingor är ok. Blinkar grönt när larm styrs via (larmstyrnings-) ingång P1:1-12.

4

D15, D17, D18, D20

Lyser med fast rött sken vid slingfel. Blinkar rött om en säkring är trasig när larm styrs via (larmstyrnings-) ingång P1:1-12.

5

D12

Lyser med fast grönt sken när allt är ok, är den släckt är larmrelä aktiverat.

6

J14

Ej byglad: Inaktivera ingång 1-4 (fabriksinställning). Byglad: Aktivera ingång 1-4.

7

J13

"Brandmansstyrning" Används för att aktivera ingång P1:3-4 (E). Levereras obyglad = ej aktiverad ingång, (bygel aktiverar denna ingång).Anslutning av strömmatning från batteribackup till tillvalskort

Inkommande spänning på tillvalskort kopplas på valfri ingång.

Kortet skall strömmatas med 24 V DC.

Kortet har dubbla ingångar för smidig överbryggning om batteribackup har fler tillvalskort monterade.

Tabell 3. Anslut strömmatning på valfri ingång.

P2:1,3

+

P2:2,4

-

input.png


Vad visas på kortets display?

På displayen visas olika status på inkoppling till Fire module 4 outputs. Tryck på knappen för att visa olika status och information. Display visar information i grönt, varningar i gul och larm i rött.

Normaldrift: Alla siffror är släckta och en blinkande grön punkt visas in nedre högra hörnet.

Tryckknappen: Genom att trycka på knappen visas information.

Matris för display

Grön text

Bokstav

Lastutgång / kanal nr

Antal slingor

Lastutgång

C (Kanal)

1-4

1-5

Exempel på display visas: C25=Lastutgång 2 har 5 slingor anslutna.

Gul text: ALL alla lastutgångar aktiverade via brandstyrning eller Aktivera alla don.

Gul text

Bokstav

Lastutgång / kanal nr

Tredje tecknet

Information

A (Aktiverad)

1-4

Släckt/visas ej

Exempel på display visas: A2=Lastutgång 2 aktiverad via larmstyrning.

Röd text

Bokstav

Lastutgång / kanal nr

Tredje tecknet

Förklaring, tredje tecknet

Varningar

E (Error)*

1-4

0

Avbrott*

-

-

-

-

Kortslutning

-

-

-

A

Impedansfel

-

-

-

1-5

Antal hela slingor

Exempel på display visas: E 2 0= avbrott på lastugång 2.

Exempel på display visas bara tredje tecknet: 4 = 4 detekterade slingor.

När det tredje tecknet är tomt betyder det att kanalen är kortsluten.

Släckt = Kanalen används ej.

0 = Avbrott.

- = kortslutning.

A = Impedansfel, kan tyda på fel motståndsvärde eller fel polaritet vid inkoppling av larmdon på respektive slinga.

Siffra = Kalibreringsfel, visar antalet uppmätta motstånd.

Efter aktiverat brandlarm i mer än 10 sekunder kommer display att räkna ner 300 sekunder (fem minuter). Detta för att undvika att uppvärmda dioder kan läcka. Larm kommer inte aktiveras under denna tid, dock kan brandlarm aktivera dessa utgångar.

Viktigt

Förutsättningar är att anslutna brandlarmsdon har likriktardiod installerad. Läckage skall vara mindre än 20 µA.

Kvittering av larm som visas på displayen

Viktigt

Larm visas på display tills de kvitteras.

  • Larm kvitteras genom ett kort tryck på knappen.

Notera

Det är bara visningen av larm behöver kvitteras. Larmrelä låses ej utan återgår så fort felet har försvunnit, (utan kvittering).

Underhåll - kretskort

Kretskortet skall monteras i inomhusmiljö, klass 1. Kretskortet kräver inget underhåll.

CE-märkning

På varje produkt som sitter en CE-etikett med information om produkten och kontaktuppgifter till tillverkare. Saknar du något eller behöver mer information då skall du främst vända dig till återförsäljare som också skall kunna svara på frågor om garanti och support. Du kan alltid vända dig till tillverkaren om du har frågor om produktens prestanda.

ce-mark.png

Garanti

Produkten har två års garanti, från inköpsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under garantitiden nås på support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersättning för res- och eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingår ej i garantin. Kontakta Milleteknik för mer information. Milleteknik ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till likvärdig produkt kan förekomma om Milleteknik bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.

Tekniska data: Fire module 4 outputs

Tabell 13. Fire module 4 outputs v2.3

Info

Förklaring

Artikelbenämning

Fire module 4 outputs

E-nummer

5257467

Artikelnummer

A-FU002404FS01

Produktbeskrivning

Fire module 4 outputs larmövervakningsmodul har fyra individuellt styrbara utgångar med möjlighet till stjärnnät och upp till fem slingor på varje utgång. Larmfunktioner för såväl positiv som negativ logik. Larm för säkringsfel/slingfel. Brandmansstyrning och möjlighet till individuellt pulsernade utgångar. Display för enkel avläsning och konfigurering. Kortet ersätter tidigare SlingX-kort (52 696 18).

Mått

120 mm. x 55 mm. x 52 mm.

Ingångar

Två ingångar. (För alternativ strömmatning vid byte av nätaggregat. För att inte bryta lastspänning.) En plint kan användas som överbygling till nästa tillvalskort, (endast om batteribackupen har plats för två kort).

Inspänning

24 V DC.

Strömförbrukning (i vila)

100 mA.

Strömförbrukning (vid larm)

200 mA vid larm på alla kanaler.

Läckström

Kortet förutsätter att enheter kopplade till ej har läckström. Finns läckström i enheter kopplade till produkten kan den uppföra sig utanför specifikation. Garanti gäller inte om läckström är kopplat till produkten.

Utspänning

24 V DC

Utgångar

Fyra

Avsäkring

Lastutgång: plus (+) avsäkrad med F2A.

Maxlast

Maxlast är 2A per lastutgång. Kortets totala last får ej överstiga 8 A.

Larmutgångar

Larmutgångar: Summalarm vid säkringsfel och avbrott på slinga. Larm via potentialfri reläkontakt.

Larm för

Utlöst lastsäkring och avbrott på slinga via potentialfri växling.

Indikering

Display som visar driftstatus, larm och fel. Driftsindikering: en indikeringsdiod per lastutgång+/-. Fast grönt sken= normaldrift.

Produkten passar i:

Egen kapsling med separat strömmatning.

*Produkten är ej samcertiferad med NOVA/EN54 och får inte användas om certifikat skall upprätthållas.Felsökning slinga kopplad till kortet

I viloläge skickar kortet ut en konstantström på varje slinga som ligger på ca 408µA, denna ström kan verifieras genom att man sätter en multimeter på strömmätning i serie med slingan.

Antal motstånd (10kΩ)

Typ spänning på slingan

Tillåten tolerans

Högsta typspänning

Lägsta typspänning

Avbrott om spänning är mer än 4,5 V.

Kortslutning om spänning är mindre än 0,35 V.

"A" visas vid spänningsvärde utanför ovan intervaller. Kan bero på impenansfel i slingan. Undersök enskilda don i slingan har rätt polaritet och 10 K ohm motstånd inkopplat.

1

4,08 V

± 0,25 V

4,33 V

3,83 V

2

2,04 V

± 0,2 V

2,24 V

1,84 V

3

1,36 V

± 0,15 V

1,51 V

1,2 1V

4

1,02 V

± 0,1 V

1,12 V

0,92 V

5

0,816 V

± 0,1 V

0,916V

0,716V

Notera

I samband med kalibrering sparas slingans exakt uppmätta spänning, och det är utifrån denna som den tillåtna högsta och lägsta spänning räknas fram från tillåten tolerans i tabellen ovan. Det är alltså inte typspänningen som används. Men spänningen som mäts upp vid kalibrering måste ligga inom det spänningsområde som visas i tabellen nedanför.

Om slingans spänning i viloläge ligger över 4,5 Volt antas avbrott. Display visar rött; <kanal> " ".

Om slingans spänning i viloläge ligger under 0,35 Volt antas kortslutning. Display visar rött; <kanal> 0.

Om slingans spänning ligger emellan de tillåtna mätområdena, Felsök slingan. Display visar rött; E <kanal> A.

Om slingan mäter in annat antal motstånd än kalibrerat. Display visar rött; E <kanal> <uppmätt antal>.

Test av slingan

  • Koppla loss minst en av ledningarna från Sling-kortet och mät resistansen på slingan.

  • Om resistansen (tex 10kΩ) inte överensstämmer med den spänningen som förväntas, i detta fall ca 4,08V trots att strömmätningen visar 408uA finns ett fel på slingan. Det kan orsakas inkompatibelt don/ljudsiren som måste kopplas med en diod i serie för att inte påverka impedansen i slingan när den ligger i viloläge.

Elschema

Figur 7. Elschema Fire module 4 outputs
Elschema Fire module 4 outputs