Om

ECO-serien är driftsäkra och mindre batteribackuper för användning till passersystem, låssystem och rökluckor. Batteribackuperna har kontrollerad laddning* (controlled charging).

*Kontrollerad laddning (controlled charging) förhindrar att batterier överladdas vilket förlänger dess livslängd betydligt.

Obs!

Enhet skall installeras på vägg, inomhus.

Temperaturen skall vara 15 - 30 °C.

Nätspänning skall vara bortkopplad under installation.

Endast personer med behörighet bör installera och underhålla.

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn

Artikelnummer

E-nummer

ECO 12V 10A FLX S

FS01C10212P100

5213644

ECO 24V 5A FLX S

FS01C10224P050

5213645

ECO 24V 10A FLX S

FS01C10224P100

5213646

Revisioner och om detta dokuments utgåva

Gällande och senast publicerad utgåva av detta dokument finns på www.milleteknik.se.

Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, då ny utgåva publiceras utan föregående meddelande.

Komponentöversikt

Komponentöversikt ECO FLX S

FLX_S_Komponentoeversikt.png
Tabell 1. Komponentöversikt

Bokstav

Förklaring

A

Skåp i svart pulverlackad plåt.

B

Nätaggregat, plats och typ varierar med konfiguration.

C

Moderkort.

D

Kabelgenomföringar.

E

Plats för batterier.Kapsling

Konsol

Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19” rack skall konsolen sitta i framkant på enheten.

Konsol_.png

Nr

Förklaring

1

Gem i konsol som säkrar konsolen till kapslingen.

2

Hål för skruv - kan användas för att säkra konsolen i kapslingen.

3

Konsolen skruvas fast i vägg eller 19" rack.

Skjut fast konsoler

Enheten kan monteras i 19” rack eller på vägg. Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19” rack skall konsolens sitta i framkant på enheten.

Figur 1. Montera konsoler på FLX S kapsling
Montera konsoler på FLX S kapsling

Vänster konsol: vänd mot framsidan för montering i 19" rack.

Höger konsol vända mot baksidan för montering på vägg.

Viktigt

Lämna 100 mm fritt kring luftgaller.Montering

Använd lämplig skruv för montering på vägg eller i 19" rack. Skruv för montering på vägg eller i rack ingår ej.

Batterier - placering och inkoppling

Inkoppling av batterier, 12 V

Batterikablage är monterat på moderkortet vid leverans. Bilder nedan visar endast hur kablage skall kopplas.

 1. Placera batterierna i skåpet med batteripolerna utåt, mot skåpluckan.

 2. Anslut batterikablaget till batteriet. Röd kabel på plus och svart kabel på minus.

 • Bryt, om möjligt, nätspänning vid batteribyte.

NOVA_12_V_FLX_S_batteriinkoppling.png

Inkoppling av batterier

Figur 2. Moderkort kan skilja sig beroende på konfiguration men inkoppling av batterier sker på samma sätt.
Moderkort kan skilja sig beroende på konfiguration men inkoppling av batterier sker på samma sätt.

Notera att kort (4) skiljer sig från olika konfigurationer.Nr

Förklaring

1

Moderkort, varierar med konfiguration.

2

Batterikablar sitter på moderkort.

3

Pluspol för batterikabel från 2.

4

Minuspol kopplas till 5, batterisäkring.

5

Batterisäkring.

6

Pluspol kopplas till 5, batterisäkring.

7

Minuspol för batterikabel från 2.

Schema - Inkoppling av batterier, 24 V

Batterikablage är monterat på moderkortet vid leverans. Bilder nedan visar endast hur kablage skall kopplas.

 1. Placera batterierna i skåpet med batteripolerna utåt, mot skåpluckan.

 2. Anslut batterikablaget till batteriet. Röd kabel på plus och svart kabel på minus.

 • Bryt, om möjligt, nätspänning vid inkoppling och batteribyte.

Figur 3. Kopplingsschema för batterier i batteribackup
Kopplingsschema för batterier i batteribackup

Anslut batterikablage på rätt poler. Vid felkoppling kan utrustning skadas.CEO3-ECO

Moderkort beskrivning

Anslut i denna ordning

För att minimera risken för fel som kan uppstå i samband med kortslutning skall anslutningar till moderkort ske i denna ordning.

Anslut__ordningenCEO3.png
Tabell 2. Anslut i denna ordningen

Nr

Förklaring

1

Anslut larm.

2

Anslut last.

3

Anslut batterier

4

Anslut elnät.Anslut larm

Anslut larm på plint P3.

Anslut_larm_CEO3.png
Tabell 3. Anslut larm P3

P3:4-6

Förklaring

Summalarm

P3:4

NC

P3:5

Com

P3:6

NOAnslut last

Anslut_last_2_utgangar.png
Tabell 4. Lastanslutningar

Nummer på kretskort

Förklaring

P2:1

Anslutning för last 1 +.

P2:2

Anslutning för last 1 -.

P2:3

Anslutning för last 2 +.

P2:4

Anslutning för last 2 -.Maxström

Maxström får ej överskridas. Maxström står angiven på märkskylt på enheten.

Fara

Nätspänning skall vara frånkopplad vid arbete med skalade kablar. Det är installatörens ansvar att tillse att korrekt kompetens finns för inkoppling av 230 V till enheten. Maximal kabelarea är 4 mm2

Anslut elnät till moderkort med plint

För elnätskablage genom kabelgenomföringen på skåpet.

Säkra F och N med buntband.

Elnätskablage skall hållas åtskilt annat kablage för att undvika EMC-störningar.

Figur 4. Anslut elnät på moderkort
Anslut elnät på moderkort

Anslut elnätskablage på plint innan den sätts tillbaka på moderkort. Säkra F och N med buntband.Tabell 5. Anslutningar elnät

Bokstav

Förklaring

F

Fas

N

Noll

PE

SkyddsjordAnslutning elnät 230 V AC på kretskort

Kontrollera så att markeringen på kretskortet stämmer överens med kabelordningen på plinten.

Styr larmgräns

Larm för låg batterispänning i batteridrift kan styras.

Larmgränsen styrs genom att ta bort eller skapa slutning på JU2.

Larm ges när batterispänningen i batteridrift sjunker under gränsen.

Säkringar

Enhet

Säkring

Typ

Förklaring

Samtliga

F1

T2,5A

Elnätssäkring

ECO 24V 5A FLX S

F2, F6

F5A

Lastsäkring +

ECO 12V 10A FLX S ECO 24V 10A FLX S

F2, F6

F10A

Lastsäkring +

Samtliga

F7

T16A

Batterisäkring

Varning för byte av säkringar (A)

Skaderisk föreligger om säkring byts till en större än vad enheten levereras med. Säkringens funktion är att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och brand. Det går inte att byta säkring till en större för att öka strömuttag.

Driftsättning - hur enheten skall startas

Tabell 7. Driftsättning - ordningen

Steg

Förklaring

1

Koppla in batterier.

2

Anslut kablar från moderkort till batteripoler.

3

Anslut säkringshållare med säkring mellan batterier.

4

Koppla in last, larm och andra anslutningar.

5

Koppla in elnät. Skruva fast elnätskabel i plint och sätt fast plint på moderkort.

6

Slå till nätspänning.Enheten fungerar normalt då indikeringsdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Se frontpanel / skåplucka, för övriga statusindikationer.

Det kan ta upp till 72 timmar innan batterier är fullt laddade.

Larm som visas på skåplucka / indikeringsdiod

I normalläge visar indikeringsdioden ett fast grönt sken.

222-067.png

Indikeringsdioden visar

Förklaring

Fast grönt sken

Normaldrift.

Fast rött sken

Underspänning, lyser rött vid nätavbrott tills dess att batterispänning sjunker under larmgräns.

 

Vid driftsatt system: Är indikeringsdioden släckt har djupurladdningsskydd trätt i kraft.

Produktblad - Tekniska data

Produktblad / tekniska data

Figur 5. ECO FLX S
ECO FLX S

ECO FLX S finns för montering på vägg eller i 19" rack.Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn

Artikelnummer

E-nummer

ECO 12V 10A FLX S

FS01C10212P100

5213644

ECO 24V 5A FLX S

FS01C10224P050

5213645

ECO 24V 10A FLX S

FS01C10224P100

5213646

Om

ECO-serien är driftsäkra och mindre batteribackuper för användning till passersystem, låssystem och rökluckor. Batteribackuperna har kontrollerad laddning* (controlled charging).

*Kontrollerad laddning (controlled charging) förhindrar att batterier överladdas vilket förlänger dess livslängd betydligt.

Användningsområden

Används mest i:

Passersystem

Låssystem

Rökluckor

Fast installation

Produkten är avsedd för fast installation. Installation skall utföras av behörig installatör.

Test av batteribackup innan installation av 230 V

Test, ”cold start” betyder att batteribackupen kan driftsättas med endast batterierna anslutna utan att batteribackupen är ansluten till 230 V. Detta är praktiskt om montören ej är behörig elektriker men ändå vill kunna prova systemet.

Regelverk och certifieringar

Krav som produkten uppfyller

EMC:

EMC Direktivet 2014/30EU

El:

Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU

CE:

CE direktivet enligt:765/2008

Miljö

REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863

Förväntad drifttid vid strömavbrott (nya batterier)

Systemspänning

Antal batterier

Batterityp

Last: 0,5 A

Last: 1 A

Last: 2 A

Last: 4 A

Last: 6 A

Last: 8 A

12 V

2 st.

7,2 Ah

24 h

12 h

5 h

2 h

1 h

30 min.

12 V

2 st.

14 Ah

48 h

24 h

10 h

4 h

2 h

1,5 h

24 V

2 st.

7,2 Ah

12 h

5 h

2 h

1 h

30 min.

15 min.

24 V

2 st.

14 Ah

24 h

12 h

5 h

2 h

1 h

45 min.

Kretskort - Tekniska data

Tekniska data, moderkort: CEO3

Tabell 8. Styrkort, batteribackup

Info

Förklaring

Artikelbenämning

CEO3-ECO

Produktbeskrivning

CEO 3 är nästa generations kretskort för enklare batteribackuper. Avancerade funktioner som tidigare inte var möjliga i enklare batteribackuper är nu tillgängliga som standardutförande. CEO 3 är ett driftsäkert hjärta i enklare batteribackuper med färre komponenter än tidigare vilket minskar miljöpåverkan.

Mått

120 x 55 mm x 52 mm

Egenförbrukning

50 mA

Säkringar

Se tabell: Säkringar.

Utgångar

Utgång: två lastutgångar som är prioriterade lastutgångar (= alltid spänning).

Avsäkring

Lastutgång: + avsäkrad, se tabell

Maxlast

Maxlast är 10 A per lastutgång (F2A sitter monterat från fabrik) och kortets totala last får ej överstiga 16 A.

Larmutgängar

en

Larm

Underspänning, lyser rött vid nätavbrott tills dess att batterispänning sjunker under larmgräns.

Larm via

Larm på potentialfri reläkontakt. Potentialfri växling. Slutning CO/NO.

Indikering

Lysdiod som visar driftstatus, larm och fel.Styr larmgräns med JU2
Styr larmgräns

Larm för låg batterispänning i batteridrift kan styras.

Larmgränsen styrs genom att ta bort eller skapa slutning på JU2.

Larm ges när batterispänningen i batteridrift sjunker under gränsen.

Säkringar

Enhet

Säkring

Typ

Förklaring

Samtliga

F1

T2,5A

Elnätssäkring

ECO 24V 5A FLX S

F2, F6

F5A

Lastsäkring +

ECO 12V 10A FLX S ECO 24V 10A FLX S

F2, F6

F10A

Lastsäkring +

Samtliga

F7

T16A

Batterisäkring

Varning för byte av säkringar (A)

Skaderisk föreligger om säkring byts till en större än vad enheten levereras med. Säkringens funktion är att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och brand. Det går inte att byta säkring till en större för att öka strömuttag.

Nätaggregat

Nätaggregat - Tekniska Data LRS-150-12

Sitter i:

ECO 12V 10A FLX S

Info

Förklaring

Utspänning

13,6 V

Utström

0 A - 12,5 A

Utspänning, ripple

150 mVp-p

Överspänning

13,8 V - 16,2 V

Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning

Mindre än 0,6 Vp-p

Verkningsgrad

87,5 %

Strömbegränsning

110 % - 140 %

Konstantspänning

+/- 0,5 %

Reglernoggrannhet

* / - 1,0 %

Ingångsström (230 V)

1,7 A

Nätspänningsfrekvens

47 Hz- 63 Hz

Nätspänning

230 V AC - 240 V AC

Märkeffekt

150 W

Temperaturområde

-30°C - +70°C

Luftfuktighetsområde

20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nätaggregat - Tekniska Data LRS-150-24

Sitter i:

ECO 24V 5A FLX S

Info

Förklaring

Utspänning

27,3 V

Utström:

0 A - 6,5 A

Utspänning, ripple

200 mVp-p

Överspänning

28,8 V - 33,6 V

Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning

Mindre än 0,6 Vp-p

Verkningsgrad

89 %

Strömbegränsning

110 % - 140 %

Konstantspänning

+/- 0,5 %

Reglernoggrannhet

+ / - 1,0 %

Ingångsström (230 V)

1,7 A

Nätspänningsfrekvens

47 Hz- 63 Hz

Nätspänning

230 V AC - 240 V AC

Märkeffekt

156 W

Temperaturområde

-30°C - +70°C

Luftfuktighetsområde

20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nätaggregat - Tekniska Data RSP-320-24

Sitter i:

ECO 24V 10A FLX S

Info

Förklaring

Utspänning

27,3 V

Utström

0 A - 13,4 A

Utspänning, ripple

150 mVp-p

Överspänning

27,6 V - 32,4 V

Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning

Mindre än 1,2 Vp-p

Verkningsgrad

89 %

Strömbegränsning

105 % - 135 %

Konstantspänning

+/- 0,5 %

Reglernoggrannhet

+/- 1,0 %

Ingångsström (230 V)

2 A

Nätspänningsfrekvens

47 Hz- 63 Hz

Nätspänning

230 V AC - 240 V AC

Märkeffekt

321,6 W

Temperaturområde

-30°C - +70°C

Luftfuktighetsområde

20 % - 90 % RH icke kondenserade

Tekniska data kapsling

Kapslingar - Tekniska Data FLX S

Info

Förklaring

Namn

FLX S

Kapslingsklass

IP 32

Mått

Höjd: 222 mm, bred 437 mm, djup 145 mm

Höjdenheter

5 HE

Montering

Vägg eller 19" rack

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. För bästa batteri-livslängd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning

Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet

Material

Pulverlackerad plåt

Färg

Svart

Kabelgenomföringar, antal

4

Batterier som får plats

2 stycken 7,2 Ah.

4 stycken 7,2 Ah.

Fläkt

Ja

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på vår webbplats.

ECO serien

Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

Garanti

Produkten har två års garanti, från inköpsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under garantitiden nås på support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersättning för res- och eller arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingår ej i garantin. Kontakta Milleteknik för mer information. Milleteknik ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till likvärdig produkt kan förekomma om Milleteknik bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.

CE-märkning

På varje produkt som sitter en CE-etikett med information om produkten och kontaktuppgifter till tillverkare. Saknar du något eller behöver mer information då skall du främst vända dig till återförsäljare som också skall kunna svara på frågor om garanti och support. Du kan alltid vända dig till tillverkaren om du har frågor om produktens prestanda.

ce-mark.png

Support

Behöver du hjälp med installation eller inkoppling? Vår supporttelefon finns tillgänglig måndag-torsdag 08:00-16:00 och fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stängt mellan 11:30-13:15.

Du kan även skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24 timmar.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se. Du hittar mer information på www.milleteknik.se.

Reservdelar

Support hanterar frågor om reservdelar, se kontaktuppgifter ovan.

Frågor om produkters prestanda?

Telefon till försäljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

Kontakta oss

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Partille

Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se

Tillverkningsland

Sverige

Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB

Batterier

Batterier ingår ej

Batterier säljs separat.

7,2 Ah, 12 V AGM-batteri

Batterityp

V

Ah

Underhållsfritt AGM, blysyra-batteri.

12 V

7,2 Ah

Tabell 10. 10+ Design life* batteri

Artikelnummer

E-nummer

Artikelnamn

Terminal

Mått. Höjd, bredd, djup

Vikt per styck

Fabrikat

MT113-12V07-01

5230536

UPLUS 12V 7,2Ah 10+ Design life batteri

Flatstift 6,3 mm

151 x 65 x 100 mm.

2,4 kg

UPLUS14 Ah, 12 V AGM-batteri

Batterityp

V

Ah

Underhållsfritt AGM, blysyra-batteri.

12 V

14 Ah

Tabell 11. 10+ Design life* batteri

Artikelnummer

E-nummer

Artikelnamn

Terminal

Mått. Höjd, bredd, djup

Vikt per styck

Fabrikat

MT113-12V14-01

5230537

UPLUS 12V 14Ah 10+ Design life batteri

Flatstift 6,3 mm

151x98x101 mm

4,2 kg

UPLUSReservdrifttider - översikt

Tabellen visar förväntad reservdrifttid vid olika belastningar på batteribackupen.

Viktigt

Detta är en vägledning och alla tider är ungefärliga och kan avvika från faktiskt tider. Last, temperatur och andra faktorer spelar in varför exakt tid ej kan lämnas.

Gäller nya batterier.

Tabell 12. Reservdrifttider 24 V enheter - utan batteribox

Medelström

7,2 Ah

14 Ah

28 Ah

45 Ah

Belastning

Reservdrifttid (ca), minuter

0,5 A

450

820

1650

2350

1 A

260

485

970

1460

2 A

150

280

560

920

4 A

90

165

335

550

6 A

67

125

245

405

8 A

57

105

210

350

10 A

44

80

160

270

12 A

38

70

140

235

14 A

33

60

120

200

16 A

28

50

100

170

18 A

25

45

89

150

20 A

23

42

84

142Tabell 13. Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 28 Ah - 70 Ah

Medelström

28 Ah

42 Ah

65 Ah

70 Ah

-

4 batterier

(14 Ah)

6 batterier

(14 Ah)

4 batterier

(20Ah + 45 Ah)

10 batterier

(7 Ah)

Belastning

Reservdrifttid (ca), minuter

0,5 A

1650

2090

5574

3440

1 A

970

865

3252

2118

2 A

560

815

1770

1329

4 A

335

490

930

864

6 A

245

360

600

605

8 A

210

310

426

544

10 A

160

240

342

414

12 A

140

210

270

363

14 A

120

180

234

311

16 A

100

150

204

286

18 A

90

130

150

254

20 A

84

126

138

241FAQ ECO

Fråga: Kan jag koppla sabotagekontakt till ECO?

Svar: Ja, sabotagekontakt finns för eftermontage i ECO Medium och ECO FLX S.

Fråga: Hur lång livslängd har ett batteri?

Svar: Det beror på många saker. Omgivningstemperatur (20 °C - 25 °C är optimalt), livslängt och kvalité på komponenter i batteriet, hur mycket batterier laddas och hur det används. Det beror även på märket av batterier. Milleteknik rekommenderar UPLUS-batterier, det är de batterier vi använder när vi designar våra enheter.

Fråga: Spelar märket av batterier någon roll?

Svar: Ja, även om teknologin är den samma i AGM-bly-syra batterier varierar dess prestanda beroende på komponenternas sammansättning och kvalité.

Underhåll

Systemet, med undantag för fläkt och batterier, är underhållsfritt vid installation i inomhusmiljö.

Kontrollera fläkten årligen. Fläkten skall rotera problemfritt utan missljud. Rengör fläkten ifrån damm och smuts. Fläkten skall bytas om den inte roterar problemfritt eller är så smutsig att den inte kan rengöras helt. Om fläkten inte fungera bra kommer luftflödet i enheten att hindras vilket leder till att värmen ökar i kapslingen, vilket kan leda till att batterikapaciteten försämras och att bytesintervall på batterier avsevärt förkortas.

Batteribyte

 • Bryt, om möjligt, nätspänning vid batteribyte.

 • Koppla bort batterikablar. Notera hur batterikablar är monterade innan de avlägsnas.

 • Tag bort batterisäkring mellan batterier.

 • Sätt in fast de nya batterierna.

 • Anslut batterikablarna på samma sätt som tidigare.

 • Sätt fast batterisäkring mellan batterier.

 • Slå till nätspänning. Eventuellt kan indikeringsdioden lysa för låg batterispänning / nätbortfall tills batterier är laddade. Det kan ta upp till 72 timmar innan batterierna är fulladdade.

 • Testa systemet genom att kortvarigt koppla bort nätspänning, (= lasten skall drivas vidare av batterierna), och därefter slå till nätspänningen igen.

Underhållsschema batterier och batteribackup

Underhållsschemat för batterier gäller fabrikat UPLUS och med följande seriebenämningar: US, USL och USF. För skötselanvisningar se separat dokument ”skötselanvisningar ventilreglerat blybatteri”.Skötselanvisning batterier (från Sellpower Nordic AB)

Tabell 14. Batteribyte

Seriebeckning

Batteriyp

Byt batteri efter*

XLT (EJ för NOVA och EN54).

3-5 års

2-3 år

US

6-9 års

3-5 år

USL

10-12 års

5-7 år

USF

12 års

8-10 år

* batteriets livslängd beror främst på omgivningstemperatur och laddström. Ett AGM batteri skall aldrig ladda med mer än 30 % av dess märkkapacitet. Batterier kommer att laddas fullt, men får inte laddas med högre spänning är 30% av dess märkkapacitet.Tabell 15. Laddspänningar

Laddspänning från nätaggregat

12 V enheter

24 V enheter

48 V enheter

Minsta laddspänning

13,6 V

27,2 V

54,4 V

Högsta laddspänning

13,7 V

27,4 V

54,8 V

Tolerans

+/- 0,5%

+/- 0,5%

+/- 0,5%Tabell 16. Polspänning

Polspänning

Efter 15 minuters vila efter laddning.

Minsta polspänning

12,9 V

Högsta tillåten skillnad mellan batteripar

0,5 V

Nytt batteri med polspänning under 12,0 V är defekt och skall reklameras till leverantör.Tabell 17. Omgivningstemperatur för batterier

Temperatur i batteribackup

Temperatur

Lägsta

15 °C

Rekommenderad

20 °C - 25 °C

Högsta

32 °C

Garanti gäller endast om temperaturen ligger inom dessa nivåer.Installationskontroll batterier

 1. Kontrollera att batteriet är helt och rent och att polerna är fria från korrosion.

 2. Kontrollera och notera temperaturen i batteriutrymmet.

 3. Kontrollera polspänningen på varje batteri före installation. Om differensen mellan enskilda batterierna överstiger 0,3 V bör batterislingan utjämningsladdas i samband med installation. Om något batteri har en polspänning som understiger 12 V skall detta batteri bytas mot ett nytt batteri och reklameras till leverantör.

 4. Kontrollera laddspänningen. Se tabell: Laddspänningar.

Årskontroll

 1. Kontrollera att batteriet är helt och rent och att polerna är fria från korrosion. Om det finns korrosion på polerna: Kontrollera att batteriet inte läcker syra. Rengör sedan polerna och anslut batteriet igen. Smörj sedan med batteripolfett över ansluten pol.

 2. Kontrollera och notera temperaturen i batteriutrymmet.

 3. Kontrollera och notera medelströmmen.

 4. Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt fastsatta och att inget glapp förekommer.

 5. Kontrollera att fläkt (om enheter har fläkt) fungerar felfritt. Rengör fläkten vid behov. Fläkt skall bytas efter 5-8 år.

 6. Kontrollera laddspänningen genom att mäta med multimeter på batterierna.

 7. Koppla bort batterier och låt batterierna vila i 10-15 minuter. Mät sedan polspänningen på varje batteri. koppla tillbaka batterier.

Adress och kontaktuppgifter

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Partille

Sverige

031-340 02 30

info@milleteknik.se

www.milleteknik.se