Teknisk support

För alla produkter från Milleteknik ingår kostnadsfri support på telefon och e-post under produktens garantitid.

Vi designar våra produkter för att de skall fungera länge och problemfritt. Men saker händer och då finns vi där. Vår tekniska support hanterar alla typer av supportärende samt reklamationer och reservdelar. Genom att vi har support knuten till vår utvecklingsavdelning har vi en snabb och rak väg för att hantera avancerade supportärende.

Vår support hanterar alla typer av supportärende, från råd och stöd på telefon för enklare operationer, såsom byte av batterier, till avancerade supportärenden.

Vår tekniska support finns på telefon 031-340 02 30: måndag-fredag 08:00-16.00. (Stängt 11:30-13:15) eller e-post.

Har du frågor om produkters prestanda eller andra frågor om produkter, kontakta försäljningsavdelningen, sales@milleteknik.se

FAQ - frågor och svar

Garanti

Milleteknik designar och bygger produkter för lång livslängd. Vi lämnar alltid minst två års garanti på våra egna produkter. Garanti börjar gälla från datum godset ankommer till er. Köper du en produkt som har batteri i sig gäller särskilda villkor för batterier, se nedan. Flera av våra produkter har upp till fem års garanti. För produkter som inte har 5 års garanti går det att köpa till 3 års extra garantitid.

Köps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla. 

Garanti för batterier köpta genom Milleteknik

Garantin för batterier är 14 månader från tillverkningsdatum.

Batterier självurladdar ju äldre de är, det beror på att batterier alstrar energi genom en kemisk process som aldrig helt avstannar, även om batteriet inte används. Batterier märks av batteritillverkaren tillverkningsdatum och inga batterier som lämnar Milleteknik skall vara äldre än 8 månader – detta för att våra kunder skall få batterier som är “färska”.

Milleteknik lämnar inte någon garanti för batterier som är äldre än 14 månader.