Min varukorg

Sök
Stäng denna sökruta.

Om batterier

Om AGM batterier
På den nordiska marknaden finns det en mängd olika fabrikat av AGM (Absorbent Glass Mat) batterier.
Milleteknik har noggrant långtids- och kapacitetstestat de batterier som vi säljer och marknadsför. Vi vågar därför påstå att de batterier vi levererar håller mycket hög kvalité. AGM batteriernas fördelar är att de är underhållsfria, helt slutna gentemot gaser, väte eller läckagefria, även om skalet spricker. AGM batterier är säkrare än traditionella batterier då elektrolyten binds i glasull mellan blyplattorna i batteriet. Det finns olika typer av klassningar vad gäller batterier. Vi säljer 6-9 års batterier samt 10-12 års batterier.
EUROBAT är en guide och inte en klassificering
Under 1990-talet flyttades den större delen av batteritillverkningen till länder som Kina, Japan, Taiwan och andra av kostnads- och miljöskäl. Fordonsbatterier tillverkas fortfarande i Europa, dock ej industribatterier.
EUROBAT tillhandahåller en guide som uppskattar livslängden på batterier utifrån konstruktion och tillverkning men det är ingen klassning. De asiatiska producenterna håller hög kvalité, utför löpande tester och anger livslängden i enlighet med EUROBAT:s rekommendationer. Ett vanligt missförstånd: vad är det för EUROBAT-klassificering på batterier? Eftersom EUROBAT är en guide som uppskattar livslängd utifrån konstruktion och tillverkning går det inte att säga att ett batteri har en EUROBAT klassificering.

Varför uppges amperetimmar vid en viss urladdningstid?
Detta beror på Peukerts lag. Peukerts lag (Cp = Ikt) är, bland annat, relaterad till batteriets förmåga att avge ström och dess inre motstånd. Ju högre inre motstånd-desto högre förluster vid laddning och urladdning. Ju högre spänningsfall desto större inre motstånd. Detta innebär att ju snabbare batteriet laddas ur desto lägre kapacitet i amperetimmar (Ah). Följaktligen-om batteriet ”töms” snabbare än 20 timmar så kommer ej angiven märkkapacitet (Ah) att uppnås. Detta gör att batteriet verkar mycket bättre ut än vad det är i verkligheten.

Hur länge håller ett batteri?
Batteriets livslängd varierar kraftigt beroende på hur det används, laddas, omgivningstemperatur och andra faktorer. I extrema fall kan även stora variationer i kvalitet förekomma mellan olika fabrikat. Detta gäller speciellt om de märks som 3-5 års batterier.


Hur mäts batteriets laddningstillstånd?
Laddningstillståndet eller snarare djupet av urladdningen kan mätas genom att mäta spänningen. Detta ger dock inte något svar på hur bra batteriet är i kapacitet (amperetimmar=Ah). Endast ett belastningsprov kan visa batteriets kvarvarande kapacitet och åldring. Milleteknik rekommenderar en laddspänning om 13,65 V per 12 V batteri.


Hur görs ett belastningsprov?
När det är sammankopplade battericeller med synliga poler/förbindningar, då går det att belasta varje cell med en stor strömstyrka. (Notera att systemets reservdrifttid påverkas under och efter testets genomförande.) Ett annat sätt att säkerställa systemets reservdrifttid är att dimensionera rätt från början och sedan leverera en strömförsörjning med inbyggt belastningstest. Milleteknik erbjuder som ensam nordisk producent en lösning där strömförsörjningen själv belastningstestar batterierna kortvarigt hög ström (5 sek) en gång per vecka. Systemet håller sedan reda på batteriets status och larmar vid åldrade batterier. Detta system levereras i BAS Serien som tillval (T/BAS SDX) samt i vår SSF, EN54 och NOVA Serie som standard. Observera att våra tester är noggrant utprövade tillsammans med vår batterileverantör. Vi kan inte ge garantier om korrekt funktion vid andra batterifabrikat.

Urladdas batterierna då de inte används?
Alla batterier laddar ur själva även då de ej används.
Graden av självurladdning beror på typ av batteri, ålder och i främst på lagringstemperatur. Självurladdningen kan variera mellan 1-15 % per månad. Generellt så har AGM batterier den lägsta urladdningsgraden. Batterier laddas ur snabbare vid högre temperatur. Livslängden minskar radikalt vid högre temperaturer. De flesta tillverkare verifierar detta som en 50 % minskning i livslängd för varje +10 grads temperaturökning som omgivningstemperaturen överstiger 20°C.