Animeringar – för enklare installation och underhåll

Animerade anvisningar ger en bättre förståelse för produkten och dess funktioner, vilket ger smidigare installation och underhåll. Animerade anvisningar mer engagerande än traditionella instruktioner, vilket kan göra installationen mer underhållande och lättare att följa. Arbetet fortsätter löpande och merparten av våra produkter har nu animerad installationsanvisning. Se animeringarna på: www.milleteknik.se/video

Animeringar – för enklare installation och underhåll Läs mer »