Maxlast är 5A per lastutgång. Kortets totala last får ej överstiga 16 A.

1 produkt