Godkänd för en max medellast enligt EN54; 1,1 A

1 produkt