Min varukorg

Sök
Stäng denna sökruta.

Millteknik har framgångsrikt blivit omcertifierade för både ISO9001 och ISO14001 standarderna.

Denna prestation är ett bevis på vårt fortsatta engagemang för kvalitet och miljöansvar i alla aspekter av vår verksamhet.

ISO9001 är den internationella standarden för kvalitetsledningssystem. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer vi att våra produkter och tjänster konsekvent uppfyller kundernas krav och att vi ständigt strävar efter förbättringar i våra processer. Denna omcertifiering bekräftar att vi har effektiva system på plats för att hantera kvalitet och att vi är dedikerade till kundnöjdhet och kontinuerlig förbättring.

ISO14001 är standarden för miljöledningssystem, vilket innebär att vi har effektiva processer för att minska vår miljöpåverkan och förbättra miljöprestandan. Genom att uppfylla denna standard visar vi vårt engagemang för hållbarhet och vår ansvarskänsla gentemot miljön. Denna omcertifiering betonar vårt arbete till att integrera miljöhänsyn i vår dagliga verksamhet och att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi arbetar för en hållbar framtid.

https://www.milleteknik.se/kvalitets-och-miljopolicy/