Min varukorg

Sök
Stäng denna sökruta.

Teknisk support

För alla produkter från Milleteknik ingår kostnadsfri support på telefon och e-post under produktens garantitid.

Vi designar våra produkter för att de skall fungera länge och problemfritt. Men saker händer och då finns vi där. Vår tekniska support hanterar alla typer av supportärende samt reklamationer och reservdelar. Genom att vi har support knuten till vår utvecklingsavdelning har vi en snabb och rak väg för att hantera avancerade supportärende.

Vår support hanterar alla typer av supportärende, från råd och stöd på telefon för enklare operationer, såsom byte av batterier, till avancerade supportärenden.

Vår tekniska support finns på telefon 031-340 02 30: måndag-fredag 08:00-16.00. (Stängt 11:30-13:15) eller e-post.

Har du frågor om produkters prestanda eller andra frågor om produkter, kontakta försäljningsavdelningen, sales@milleteknik.se

FAQ - frågor och svar

Garanti

Milleteknik designar och bygger produkter för lång livslängd. Vi lämnar alltid minst två års garanti på våra egna produkter. Garanti börjar gälla från det datum då godset ankommer till er. Köper du en produkt som har batteri i sig gäller särskilda villkor för batterier, se nedan. Flera av våra produkter har upp till fem års garanti. För produkter som inte har 5 års garanti går det att köpa till 3 års extra garantitid.

Köps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla. 

Information - batterier köpta från Milleteknik

Vi räknar batterier som säljbara och fullgoda 14 månader från tillverkningsdatum. Batterier märks av batteritillverkaren och vi strävar efter att tiden från tillverkningsdatum på batteri till dess att ett batteri lämnar oss alltid skall vara så kort som möjlig. Då får våra kunder bäst driftsäkerhet och ekonomi i sin anläggning. Milleteknik har noga valt ut batterileverantör då det är stora skillnader i kvalité och därmed livslängd för batterier. Vi säljer tre typer av bly-syra batterier: 6+ Design life* – batterier med en livslängd i driftsatt reservkraft på 2-3 år. 10+ Design life* – batterier med en livslängd i driftsatt reservkraft på 5-6 år. 12-15+ Design life* -batterier med en livslängd i driftsatt reservkraft på 6-8 år. *Design life hänvisar till hållbarhet i ett batteri som inte använts. Batterier alstrar energi genom en kemisk process som aldrig helt avstannar, även om batteriet inte används. När ett batteri används ökar den kemiska processen och batteriets livslängd minskar. Design Life hänvisar alltså inte till ett batteris livslängd. Ett batteris livslängd beror på en mängd faktorer där användning och värme är de främsta orsakerna till kortare livslängd.