UPS för dörröppning

Små, diskreta UPS:er med stor kraft! SIN 200W-S och SIN 300W-M är framtagna för nödöppning för dörrar i tillgänglighetsanpassade lokaler. Vi vill med våra nya UPS:er erbjuda bättre säkerhet där dörrar behöver nödöppnas i lokaler och bostäder som är eller skall vara tillgänglighetsanpassade. Som Boverket skriver: ”Den byggda miljön ska kunna användas både av personer […]

UPS för dörröppning Läs mer »