Min varukorg

Search
Close this search box.

ISO 9001 och ISO 14001

Som ett led i vårt kvalitets- och miljöarbete certifierar vi oss för både ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem).

Vi fick våra första certifikat under 2018 och förutom årliga uppföljningar och interna revisioner så sker en fullständig genomgång av ledningssystem vart tredje år. Vi har nu haft vår treårs-certifiering och nya certifikat. Vi är mycket glada över att vår fortsatta resa in i industrialisering har stöd i robusta standarder som gagnar både oss, våra leverantörer och våra kunder.

Certifikat