Covid-19 information

För tillfället har vi hög belastning, på grund av sjukdom – varför leveranstider kan vara något längre än normalt.

Vi fortsätter att iakttaga de rekommendationer som myndigheterna utfärdar därför har vi beslutat att:

Vi tar inte emot besök för tillfället – bokade besök skall, så långt det är möjligt, ske digitalt.