Kontaktpersoner

Linus Oscarsson

Försäljningschef

Telefon: 031-34 00 233


 

Zita Johansson

Order/innesäljare

Växel: 031-34 00 230

Kristofer Lundberg

Inköpare

Växel: 031-34 00 230

Anders Bengtsson

Teknisk support & reklamationer

Växel: 031-34 00 230

Peter Nilsson

Produktionschef

Växel: 031-34 00 230

Johan Dahlpil

Teknikinformatör & marknadsföringsansvarig

Växel: 031-34 00 230

Malin Boke

Ekonomichef

Växel: 031-34 00 230

Magnus Lund

VD & FoU

Växel: 031-34 00 230