Kontaktpersoner

Magnus Lund

VD & FoU

Växel: 031-34 00 230

Zita Johansson

Order/innesäljare

Växel: 031-34 00 230

Kristofer Lundberg

Inköpare

Växel: 031-34 00 230
Direkt: 031-34 00 234

Robert Spånell

Teknisk support & reklamationer

Växel: 031-34 00 230

Tim Holmberg

Teknisk support

Växel: 031-34 00 230

Malin Boke

Ekonomichef

Växel: 031-34 00 230
Direkt: 031-31 34 544

Peter Nilsson

Produktionschef

Växel: 031-34 00 230

Johan Dahlpil

Teknikinformatör & marknadsföringsansvarig

Växel: 031-34 00 230
Direkt: 031-31 35 451